Väärinkäytöksistä tai häirinnästä raportoiminen

Väärinkäytöksistä tai häirinnästä raportoiminen

Vikesissä noudetaan hyvää hallintotapaa. Emme salli Vikesin toiminnassa korruptiota, väärinkäytöksiä tai rikollista toimintaa. Vikesissä on myös nollatoleranssi seksuaalisen hyväksikäytön ja väkivallan sekä seksuaalisen häirinnän suhteen, kuten myös syrjinnän ja vallan väärinkäytön suhteen.

Näitä samoja periaatteita ja käytöstä edellytämme myös sopimuskumppaneiltamme.

Vikes odottaa, että sen työntekijät, luottamushenkilöt ja yhteistyökumppanit sitoutuvat Vikesin eettisiin periaatteisiin (pdf). Vikesin rahoittamat tahot sitoutuvat siihen, että toiminnassa ei esiinny syrjintää tai häirintää, ja Vikesin hankkeissa näitä myös ennaltaehkäistään aktiivisesti.

Jos epäilyksiä väärinkäytöksistä, syrjinnästä tai mistä tahansa häirinnästä Vikesin omassa toiminnassa tai Vikesin rahoittamassa toiminnassa esiintyy, toivomme, että niistä raportoidaan Vikesille välittömästi. Vihjeet ja tiedot eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta tutkitaan ja tarvittaessa ryhdytään korjaaviin toimiin.

Epäilykset voi lähettää Vikesille sähköpostilla: [email protected]

Yhteydenotot käsitellään luottamuksella.