Työmme Suomessa

Syvennämme ja monipuolistamme ymmärrystä Euroopan muuttoliikkeestä

Koulutamme toimittajaopiskelijoita kestävästä kehityksestä Suomessa

Luennoitsija osoittaa taululle kirjaa demokratian kriisistä, opiskelijat maskit kasvoillaan katsovat