Verkosto globaaleille journalisteille

Facebookissa toimiva ryhmä saa ensimmäisenä tiedon Kehitysjournalismin palkinnosta, Vikesin apurahoista ja tapahtumista. Verkostolle järjestetään myös räätälöityjä tilaisuuksia.

Tervetuloa Globaalien journalistien epämuodolliseen joukkoon!

Vikesin verkosto globaaleista asioista kiinnostuneille journalisteille toimii avoimena Facebook-ryhmänä, jonka nimi on Globaalit journalistit.

Taustalla on Vikesin toive verkostoitua paremmin kehityskysymyksistä kirjoittavien journalistien kanssa, ja halu tarjota alan journalisteille erilaisia palveluja.

Verkosto lanseerattiin 24. maaliskuuta 2022 ”Journalismia Afrikasta” -tilaisuudessa, jonka Vikes järjesti yhdessä ulkoministeriön kehitysviestinnän yksikön kanssa.

Apurahoja, palkinto, tilaisuuksia

Jatkossakin globaalien journalistien verkostolle järjestetään tapahtumia, esimerkiksi aamukahveja tai muita tiedotus- ja verkostoitumistilaisuuksia. Vikes ylläpitää ryhmää läheisessä yhteistyössä ulkoministeriön kehitysviestinnän kanssa.

Verkostolle kerrotaan ensimmäisenä Vikesin palveluista ja tempauksista, kuten Kehitysjournalismin palkinnosta, jonka Vikes on perustanut yhdessä Suomen Punaisen Ristin, Helsingin Sanomain Säätiön ja Suomen Journalistiliiton kanssa.

Koulutuksia ja kehitysakatemia

Vikes järjestää vuosittain koulutuksia sekä journalisteille että alan opiskelijoille. Globaalien journalistien verkosto voi toimia yhtenä koulutusten kohderyhmänä, mutta myös asiantuntijoiden lähteenä.

Koulutuksia järjestetään eri puolilla Suomea, ja usein niihin kaivataan asiantuntevia ulkomaanjournalisteja kouluttamaan ja jakamaan kokemuksiaan. Heitä voidaan etsiä myös verkoston piiristä.

Myös ulkoministeriö jatkaa työtään journalistien kanssa. Se järjestää vuosittain Kehitysakatemian, joka perehdyttää suomalaisia toimittajia kehityskysymyksiin. Akatemian päätyttyä osallistujia rohkaistaan liittymään Globaalien journalistien ryhmään.