Kehitysjournalismin palkinto

Journalismi auttaa parhaimmillaan ymmärtämään maailmaa ja sen monimutkaisia ilmiöitä. Kestävä kehitys ja siirtolaisuus ovat aikamme polttavia kysymyksiä, ja laadukas journalismi syventää ymmärrystämme niistä.

Ehdota nyt journalistisia julkaisuja vuoden 2020 Kehitysjournalismin palkinnon saajiksi! Teemana muuttoliike ja siirtolaisuus.

Suomen Punainen Risti, Viestintä ja kehitys -säätiö Vikes, Helsingin Sanomain Säätiö ja Journalistiliitto ovat perustaneet palkinnon juhliakseen laadukkaita ja innovatiivisia globaaleja teemoja käsitteleviä journalistisia julkaisuja ja kasvattaakseen suomalaisen kehitysjournalismin näkyvyyttä ja arvostusta.

Riippumaton asiantuntijaraati valitsee voittajat, ja palkituille tekijöille järjestetään yhteinen palkintojenjakotilaisuus alkuvuodesta 2021. Voittajalle myönnetään 3 000 euron rahapalkinto ja lisäksi jaetaan kunniamainintoja.

Kehitysjournalismiksi raati katsoo sisällöt, jotka käsittelevät globaalin kestävän kehityksen teemoja, uudistavat yleisön mielipiteitä ja asenteita ja tarjoavat uudenlaisia näkökulmia kehittyvien maiden todellisuuteen. Mukaan kannustetaan erityisesti innovatiivisia journalismin muotoja kaikilta journalismin aloilta.

Vuonna 2020 kilpailun teema on globaali muuttoliike ja siirtolaisuus. Palkittava journalismi voi käsitellä esimerkiksi muuttoliikkeen syitä, vaikutuksia niin lähtö- kuin kohdemaissa, yksittäisten siirtolaisten kokemuksia tai muuttoliikettä osana globaalia kestävää kehitystä.

Tekijät, julkaisijat ja yleisön edustajat voivat ilmoittaa mukaan kilpailuun vuosien 2019–2020 aikana suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi mediassa julkaistua journalistista sisältöä, jonka kohdeyleisö on Suomessa.

Ehdokkaita voi esittää loka–marraskuun aikana näillä sivuilla. Raati valitsee voittajat joulukuun aikana.

Vuonna 2020 palkinto on osa Olen eurooppalainen -hanketta, jota tukee Euroopan komissio.

Lisätietoja

Pekka Reinikainen
Vaikuttamistyön suunnittelija
Suomen Punainen Risti
pekka.reinikainen@punainenristi.fi
040 178 2235

Esa Salminen
Viestinnän asiantuntija
Viestintä ja kehitys -säätiö Vikes
esa.salminen@vikes.fi
050 464 9532

Kehitysjournalismin palkinto -logo
SPR logo
Vikesin pieni logo
Helsingin Sanomain säätiön logo
Journalistiliiton logo