Vikes lyhyesti

Viestintä ja kehitys -säätiö on vuonna 2004 perustettu journalistien solidaarisuussäätiö, joka tukee sananvapautta meillä ja maailmalla. Suomi on sananvapauden kärkimaita, ja siksi meillä on jopa velvollisuus tukea sananvapautta muuallakin.

Vikesin tavoite on nostaa esille sananvapauden merkitystä ihmisoikeutena ja demokratian kulmakivenä.

Vikes tukee lehdistönvapautta, moninaisempaa mediaa, toimittajien oikeuksia ja viestintää. Uskomme, että sananvapaus on demokratian elinehto, ja että kansalaiset tarvitsevat kriittistä, puolueetonta tietoa, jotta he voivat harjoittaa demokraattisia oikeuksiaan.

Useissa maissa lehdistö ei ole vapaata, ja toimittajia häiritään, uhkaillaan tai jopa tapetaan. Naisten asema toimituksissa ei useinkaan ole hyvä. Vikes tukee naistoimittajia ja toimittajien oikeutta järjestäytyä. Myös toimitusten itsenäisyyttä ja omavaraisuutta tuetaan, ja luodaan yhteyksiä median ja kansalaisyhteiskunnan välille.

Suomessa Vikes järjestää keskustelutilaisuuksia ja koulutuksia journalisteille ja media-alan opiskelijoille.

Säätiön hallinto

Viestintä ja kehitys -säätiö on 27 viestintä-alan yhteisön perustama, vuonna 2004 perustettu (2005 rekisteröity) kehitysyhteistyösäätiö.

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Vikes ei tuota voittoa, ei maksa hallituksensa jäsenille palkkioita ja käyttää paljon vapaaehtoistyötä. Vikesin puheenjohtajana toimii Aura Kaarivuo ja varapuheenjohtajana Reeta Pöyhtäri. Muut hallituksen jäsenet ovat: Pauliina Grym, Mikko Ilkko, Sarri Kukkonen, Salla Nazarenko, Katri Nisula, Outi Salovaara ja Olli Ylönen.

Säätiön taustayhteisöt

Aikakauslehtien päätoimittajat ry, Etelä-Suomen Sanomalehtimiesyhdistys ry, Freelance-ammattiosasto FAO, Helsingin Seudun Journalistit ry, Hämeen-Uudenmaan journalistit ry, Itä-Suomen Sanomalehtimiesyhdistys ry, Keski-Pohjanmaan Journalistit ry, Keski-Suomen Journalistit ry, Maailma.net ry, Maailman Sivu ry, Media- ja viestintätieteellinen seura ry, Media- ja ohjelmatyöntekijät MOT ry, Nelosen ohjelmatyöntekijät NOT ry, Pirkanmaan journalistit ry, Pohjois-Karjalan Journalistiyhdistys ry, Pohjois-Suomen Journalistit ry, Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry, Satakunnan Journalistit ry, Suomen freelance-journalistit ry, Suomen Inter Press Service ry, Suomen Journalistiliitto, Turun journalistiyhdistys ry, Vostok ry, Viestinnän opiskelijoiden yhdistys Media ry, YMT – Yhdistyneet mediatyöntekijät ry, Ylen ohjelmatyöntekijät ry ja Ympäristötoimittajat ry.

Miten Vikes muuttaa maailmaa?