Tuemme naistoimittajia Nepalissa ja Tansaniassa

Monissa maissa toimitukset eivät ole tasa-arvoisia. Myös mediassa ajatellaan turhan yksioikoisesti, mikä on mahdollista naisille ja mikä miehille. Yhdessä paikallisten kumppanien kanssa parannamme naisten asemaa mediassa muun muassa mentoroinnin, yhteisöradiotyön, koulutusten ja kampanjoiden avulla Nepalissa, Tansaniassa ja Somaliassa.
Kaksi tansanialaista naista hymyilee radiostudiossa

Naistoimittajat kohtaavat laajalti sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja seksuaalista häirintää työssään. Naisten palkat ovat myös alhaisemmat ja heillä on vähentyneet urakehitysmahdollisuudet.

Vikesin ja paikallisten kumppanien tekemien tutkimusten mukaan sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen mediassa Tansaniassa ja Nepalissa edellyttää rakenteellisia muutoksia uutishuoneissa.

Yksi tärkeimmistä epätasa-arvon syistä on patriarkaalinen kulttuuri ja ajattelutapa, joka näkyy toimituksissa ymmärryksenä siitä, mikä on mahdollista naisille ja mikä taas miehille. Tämä näkyy piilevästi myös organisaatiorakenteissa ja toimintalinjauksissa. 

Vikes ja paikalliset kumppanit pyrkivät vaikuttamaan medioiden johtoportaisiin ja portinvartijoihin kuten toimituspäälliköihin. Lisäksi sukupuolten välistä tasa-arvoa edistetään koulutuksella ja mentoroinnilla. Naisille tarjotaan tietoa ja työkaluja syrjinnän ja häirinnän käsittelyyn, ja asenteita muutetaan kampanjoiden ja mediakasvatuksen avulla.

Eriarvoisuus vaikuttaa myös mediasisältöihin. Miehet hallitsevat uutisaiheita johtajina, toimittajina ja lähteinä. Naisten aseman vahvistamisella medioissa onkin laaja yhteiskunnallinen merkitys: sukupuolten tasa-arvo tiedotusvälineissä johtaa monipuolisempaan ja tasa-arvoisempaan raportointiin.

Tasa-arvo-ohjelma laajenee vuonna 2023 myös Somaliaan.

Odotetut tulokset

  1. Uutishuoneissa työskentelevillä naisilla on toimittajan työskentelyyn vaadittava ammattitaito ja luottamus.
  2. Uutishuoneissa olevilla naisilla on tiedot ja taidot toimia sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja seksuaalista häirintää vastaan, ja journalismi nähdään sopivana uravalintana naisille
  3. Mediatalot kouluttavat henkilöstöä ja käyttävät tasa-arvopolitiikkaa ja raportointijärjestelmää työkaluina tasa-arvoisen työympäristön luomiseen.
  4. Portinvartijat näkevät naistoimittajat yhtä kyvykkäinä ja jakavat tehtävät tasapuolisesti.
  5. Lehdistön- ja tiedonvälityksen vapautta edistävä kansalaisyhteiskunta pystyy puolustamaan menestyksekkäästi sukupuolisensitiivistä moniarvoista tiedotusvälinettä ja naistoimittajien tasa-arvoa.