Tuemme yhteisömediaa Tansaniassa, Keniassa ja Ugandassa

Maaseutu saa äänensä kuuluviin Vikesin tuella Itä-Afrikassa.

Tansaniassa, Ugandassa ja Keniassa useimmat ihmiset asuvat maaseudulla. Mediat toimivat kuitenkin pitkälti kaupungeista käsin, ja maaseutua huomioidaan huonosti, jos lainkaan.

Vikesin ja paikallisten kumppanien tavoitteena on antaa maaseutuyhteisöille ääni, parantaa tiedonkulkua maaseudulta laajemmalle kansalliselle yleisölle ja lisätä kansalaisten tiedonsaantia.

Vikesin kehitysyhteistyöohjelmassa on luotu maaseudun yhteisöradioille verkkoportaalit Tansaniassa ja Ugandassa, ja paikallisia radioita koulutetaan portaalin käytössä ja samalla tuetaan niiden markkinointia.

Keniassa nuoria maaseudun toimittajia koulutetaan ja ohjataan tuottamaan parempia tarinoita maaseutuyhteisöistä. Heidän ohjelmiaan esitetään Radio Barazan verkkoradiossa.

Tansaniassa tuetaan lisäksi Vikesin pitkäaikaisen radiokumppanin Jamii FM:n ohjelmatuotantoa, erityisesti ohjelmia naisista ja tytöistä, vammaisten ihmisten oikeuksista ja elämästä sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisesta.

Itäafrikkalaiset järjestöt ja kouluttajat tapaavat myös toisiaan, verkostoituvat ja käynnistävät yhteisiä toimia maaseuturaportoinnin edistämiseksi.

Toiminnasta hyötyy yli 50 yhteisöradiota ja useita satoja toimittajia kaikissa kolmessa maassa. Uudet portaalit antavat radioasemille mahdollisuuden lähettää ohjelmiaan verkossa ja tavoittaa kansallisen tai jopa maailmanlaajuisen yleisön, mikä lisää myös niiden mahdollisuuksia tuottaa tuloja.