Koulutamme sekä tuemme sananvapautta ja mediaa Somaliassa

Vikes kouluttaa toimittajia ja viranomaisia sekä tukee sananvapautta ja mediaa Somaliassa ja Somalimaassa. Vikesin hankkeen tavoitteena on edistää rauhanomaista kehitystä kohti oikeusvaltiota lisäämällä kansalaisten tiedonsaannin mahdollisuuksia.

Kaksi naista kameran kanssa

Vikesin ja paikallisten kumppanien pitkän aikavälin tavoitteena Somaliassa on edistää lapsiystävällisen, moniäänisen ja disinformaatiosta vapaan journalismin kehittymistä, mikä edistää rauhaa ja vakautta konfliktin runtelemassa maassa.

Lasten ja nuorten roolia aktiivisina kansalaisina tuodaan esille median kautta kahdella tavalla: kouluissa järjestetään rauhanlähettiläskoulutuksiayhteistyössä yhdessä Kirkon Ulkomaanavun kanssa, ja samalla koulutason rauhan- ja anteeksiannon työstä tuotetaan laadukkaita minidokumentteja, jotka esitetään Somalian kansallistelevisiossa. Konseptia on toteutettu aiemmin hyvällä menestyksellä Nenäpäivä-säätiön rahoituksella.

Lisäksi jatketaan yhteistyötä Somalian kansallistelevision kanssa lasten ja nuorten itse tekemän lastenohjelmatuotannon kehittämiseksi. Kansallistelevision ja paikallismedian osallistuminen ohjelman toteuttamiseen takaa laajan levikin ympäri Somaliaa.

Somaliassa aloitetaan myös tasa-arvotyö, joka on tarkoitus integroida osaksi Vikesin laajempaa tasa-arvo-ohjelmaa vuoden 2025 alusta.

Tärkeässä osassa kehitysyhteistyötämme Somaliassa on journalistien osaamisen ja työolosuhteiden parantaminen. Somalian journalistiliiton kanssa koulutetaan vuosittain noin 200 toimittajaa järjestäytymään paikallisesti työolojen parantamiseksi sekä tarjotaan koulutusta esimerkiksi naisten oikeuksista, ympäristöjournalismista ja journalistin etiikasta.

Toimittajakoulutusten lisäksi Somalian kansallistelevision kanssa järjestetään hard talk -tyyppisiä tv-debatteja, joihin kutsutaan yhteiskunnallisia vaikuttajia puhumaan ja pohtimaan yhteisiä ratkaisuja vaikeista ja vaietuista aiheista, kuten sisällissodan syistä, tasa-arvon toteutumisesta sekä lasten ja nuorten asemasta yhteiskunnassa.

Työtämme Somaliassa tukee ulkoministeriön lisäksi Euroopan unioni.

Hankkeeseen liittyvät uutisartikkelit