Avustukset globaalia muuttoliikettä käsitteleviin journalistisiin tuotantoihin

Avustukset globaalia muuttoliikettä käsitteleviin journalistisiin tuotantoihin

Vikes on mukana EU:n DEAR-rahoitusta saaneessa Olen eurooppalainen -hankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä etenkin nuorten ymmärrystä globaalin muuttoliikkeen eri puolista, vahvistaa empatiaa ja antaa eväitä arvioida kriittisesti eri lähteistä saatavaa tietoa. Osana tätä EU:n rahoittamaa hanketta kannustamme nuoria toimittajia luomaan monipuolista journalismia ja mediasisältöjä muuttoliikkeestä.

Vikes myöntää avustuksia journalistisiin tuotantoihin, joilla syvennetään ymmärrystä maahanmuutosta ja globaalista muuttoliikkeestä.

Avustuksen suuruus on 2 500 euroa, ja avustuksia myönnetään yhteensä kymmenen.

Hakuaika: 1.-31.10.2021 

Hakukriteerit

Avustuksia jaetaan journalismin ja media-alan opiskelijoille sekä jo työelämässä oleville nuorille toimittajille ja viestinnän ammattilaisille. Etusijalla ovat freelancerit.

Hakijan/hakijoiden on oltava iältään 20–35-vuotiaita JA/TAI toteutettavien tuotantojen kohderyhmänä tulee olla nuoret.

Avustusten tarkoituksena on hankkeen tavoitteiden mukaisesti lisätä mediasisältöjen moninaisuutta ja moniäänisyyttä. Kannustamme erityisesti hakemaan avustusta tutkivaan työhön, uudentyyppisiin tuotantoihin tai ylipäänsä syvempää perehtymistä, taustatyötä ja/tai laajaa haastatteluaineistoa vaativien aiheiden käsittelyyn. Kannustamme myös tuotantoihin, joiden kohderyhmänä ovat ja niissä pääsevät ääneen eritaustaiset nuoret itse.

Tuotanto voi olla esimerkiksi artikkeli, podcast, radio-ohjelma, mobiilikäyttöön optimoitu sisältö, journalistinen videotuotanto tai jotain näiden yhdistelmiä.

Avustusta voi hakea yksin tai työparina, jolloin esimerkiksi toimittajan parina voi olla valokuvaaja, videokuvaaja tai graafinen suunnittelija. Mikäli haette apurahaa työparina, tekee kumpikin hakija oman hakemuksensa. Yhteen tuotantoon voi saada avustusta yhteensä enintään 5000 euroa.

Avustusta myönnetään työskentelyyn, ja se on verotettavaa tuloa. Avustusta ei myönnetä takautuvasti.

Hakuohjeet

Lähetä vapaamuotoinen hakemus suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi hakuajan puitteissa pdf-muodossa sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Hakemuksesta täytyy ilmetä hakijan nimi, syntymäaika, osoite, puhelin, sähköpostiosoite ja mahdollinen työnantaja.

Kerro hakemuksessasi tarkasti, mihin tarkoitukseen apurahaa haet. Miksi juuri tätä aihetta pitäisi käsitellä ja miten se liittyy Olen eurooppalainen -hankkeen tavoitteisiin?

Tee lyhyt työsuunnitelma. Miten aiot toteuttaa tuotannon, missä formaatissa se toteutetaan, miten se mahdollisesti julkaistaisiin, ja millaisia työvaiheita hankkeeseen liittyy. Tee myös kustannusarvio, ja arvioi toteutukseen mahdollisesti liittyvät riskit.

Esittele itsesi. Miksi juuri sinä olisit hyvä toteuttamaan tämän tuotannon? Millaista tietoa, taitoa ja kokemusta sinulla olisi sen toteuttamiseen?

Liitä mukaan lyhyt ansioluettelo työ- ja opiskeluhistoriastasi. Kerro erityisesti journalistisesta kokemuksestasi.

Kerro myös muusta mahdollisista tuotantoon saadusta tai haetusta rahoituksesta.

Päätökset

Vikes arvioi hakemukset marraskuun aikana ja päätöksistä ilmoitetaan kaikille hakijoille. Avustuksen saaneiden nimet ja tuotantojen otsikot julkaistaan myös Vikesin verkkosivuilla.

Avustuksen maksaminen ja raportointi

Avustus maksetaan jälkikäteen tuotannon valmistuttua ja raportin toimittamisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 15.9.2022. Avustuksen maksaminen ei edellytä, että tuotanto on julkaistu määräaikaan mennessä.Avustusten saajille toimitetaan raportointia varten erilliset ohjeet.

Tuotantojen julkaiseminen

Avustuksella syntynyt aineisto on hakijan vapaasti käytettävissä ja avustuksen saajalla on oikeus myydä aineisto julkaistavaksi eri medioissa. Vikes pidättää oikeuden siteerata tuotantoa tai julkaista siitä otteita sekä jakaa niitä viestintäkanavillaan raportoinnin jälkeen.

Lisätietoja

Voit lähettää kysymyksiä osoitteeseen [email protected]