Journalisteilta journalisteille

Vikes on media-alan säätiö, ja työmme perustuu aitoon vuorovaikutukseen Suomen ja etelän maiden välillä.

Vikes on ainoa suomalainen kehitysyhteistyön toimija, joka erikoistuu sananvapauskysymyksiin ja median kehittämiseen. Vikesin tärkein voimavara ovat ammattitaitoiset suomalaiset journalistit ja muut media-alan toimijat.

Uskomme aitoon ammatilliseen yhteistyöhön ja vertaisoppimiseen: koordinaattorimme ja kouluttajamme ovat toimittajia ja media-alan ammattilaisia. He osaavat asiansa, ja kumppanimme ovat kiittäneet meitä siitä, että Vikes on luotettava kumppani, joka kohtaa heidät kasvoista kasvoihin. Meillä toimittajat kouluttavat toimittajia, dokumentaristit dokumentaristeja ja teknikot teknikkoja.

Vikes on journalistien ja media-alan solidaarisuussäätiö, jonka kehitysyhteistyön keskeisenä ajatuksena on, että suomalaiset journalistit tukevat ulkomaisia kollegoitaan, muodostavat tasa-arvoisia yhteistyökumppanuuksia ja verkostoja ja oppivat niistä itsekin.

Toimittajien kehitysyhteistyö on tärkeää nykyisessä tilanteessa, jossa median vapaa toiminta, moniarvoisuus ja journalismin laatu ovat uhattuina eri puolilla maailmaa. Suomi on maailman johtavia maita sekä lehdistönvapaudessa että hallinnon avoimuudessa, mikä antaa merkittävästi eväitä sananvapautta edistävään kehitysyhteistyöhön.

Vikes toimii aina paikallisten kumppaneiden kanssa. Aito yhteistyö synnyttää parhaimmillaan sellaista asiantuntemusta ja lisäarvoa, jota kumpikaan ei pystyisi tuottamaan toimiessaan yksin.

Olemme tehneet kehitysyhteistyötä siitä lähtien, kun säätiö perustettiin vuonna 2005. Suurin osa rahoituksestamme tulee Suomen ulkoministeriön sekä Euroopan unionin kehitysyhteistyövaroista. Tärkeä tulonlähde meille ovat myös säännölliset ja yksittäiset lahjoitukset ja media-alan toimijoiden tekemä vapaaehtoistyö, joita ilman Vikes ei voisi toimia. Yksityisten lahjoittajien, yritysten ja media-alan järjestöjen tuki sananvapaustyömme tukemiseksi onkin elintärkeää toimintamme turvaamiseksi.

Lahjoita
Juttumatkalla Nicaraguassa