Koulutamme journalismin opiskelijoita kestävästä kehityksestä Suomessa

Järjestämme Suomessa erilaisia tapahtumia ja keskusteluja sekä koulutamme journalisteja ja alan opiskelijoita. Haluamme lisätä journalistien ymmärrystä kestävästä kehityksestä, lehdistönvapaudesta ja median moninaisuudesta – ja samalla edistää moniäänisen ja laadukkaan median toimintaedellytyksiä.

Haluamme lisätä journalistien ja alan opiskelijoiden ymmärrystä niin kestävän kehityksen, sanan- ja lehdistönvapauden kuin median moninaisuuden ja moniäänisyyden osalta sekä auttaa tiedostamaan omat mahdollisuudet asioiden edistämiseen.

Vuonna 2023 aloitetaan kolmivuotinen yhteistyö Tampereen yliopiston journalismikoulutuksen kanssa. Tavoitteena on kehittää ja juurruttaa kestävän journalismin opetusta Tampereen yliopistossa ja yleisemminkin Suomessa.

”Kestävä journalismi” viittaa journalismiin, joka sekä sisällöillään että rakenteillaan ja toimintatavoillaan edistää kestävyyttä. Vuonna 2023 yhteistyön pääasiallinen kohderyhmä ovat Tampereen yliopiston journalistiopiskelijat, myöhempinä vuosina kohderyhmä laajenee.

Tämän lisäksi Vikes järjestää Journalistiliiton ja muiden yhteistyökumppanien kanssa keskustelutilaisuuksia journalisteille ja media-alalle. Tavoitteena on lisätä journalistien ja median tietämystä lehdistön- ja sananvapauden nykytilanteesta meillä ja maailmalla. Kiinnitämme huomiota tilanteeseen niin Pohjoismaissa, muualla Euroopassa kuin myös globaalissa etelässä, erityisesti Vikesin toimintamaissa.

Vuonna 2023 Vikes toteuttaa myös selvityksen median moniäänisyydestä ja alkaa valmistella toimintaohjelmaa median moniäänisyyden lisäämiseksi.

Hankkeeseen liittyvät uutisartikkelit