Vuonna 2021 Vikes koulutti tulevia journalisteja ammattikorkeakouluissa

22 kesä, 2022

Luentokokonaisuus ja työpajat Turun ammattikorkeakoulussa syvensivät toimittajaopiskelijoiden tietoja kestävästä kehityksestä. Vuonna 2022 hanke siirtyy Helsinkiin.

Turun ammattikorkeakoulussa syvennyttiin muun muassa demokratian kriisiin Turun yliopiston tutkijan Mikko Leinon johdolla. Kuva: Esa SalminenVikesin globaalikasvatustyö Suomessa vuonna 2021 keskittyi ammattikorkeakouluopiskelijoihin.

Syksyllä järjestettiin keväällä valmisteltu opintokokonaisuus ”Media kestävän kehityksen, sananvapauden ja demokratian edistäjänä”, jolle osallistui 32 opiskelijaa. Heistä 16 osallistui vielä luentojen jälkeisiin työpajoihin.

Luennoilla käsiteltiin kestävää kehitystä, sananvapautta, lehdistönvapautta ja demokratiaa, globaalien ilmiöiden näkymistä Suomessa sekä sitä, miten journalisti voi edistää kestävää kehitystä unohtamatta omaa integriteettiään.

Kokonaisuus järjestettiin Turun ammattikorkeakoulussa, mutta luennoille osallistui etänä myös kuusi opiskelijaa Haaga-Helian ammattikorkeakoulusta Helsingistä. Keväällä 2022 samankaltainen kokonaisuus järjestettiin Metropolia Ammattikorkeakoulussa.

Hanketta tehdään yhdessä uutisportaali Maailma.netin kanssa, ja opiskelijoiden juttuja kestävän kehityksen eri teemoista valmistui työpajojen jälkeen 11 kappaletta ja yksi podcast. Ne julkaistiin Maailma.netin sivuilla.

Hankkeen innoittamana Turun ammattikorkeakoulun journalismin vastuuopettaja järjesti alkuvuonna vielä 2022 toisen työpajan samoista teemoista. Tästä työpajasta kolme juttua julkaistiin Maailma.netissä.

Jutut saivat heti julkistamisen jälkeen reilut 3000 lukijaa, mutta määrät kasvavat vielä vuonna 2022, kun juttuja markkinoidaan. Juttujen perässä olleen palautelomakkeen mukaan yli 70 prosenttia vastanneista sanoi, että jutut lisäsivät heidän ymmärrystään kestävästä kehityksestä.

Opiskelijat kiittelivät tarpeellista kurssia

Opiskelijoiden antaman palautteen perusteella tarvetta tämän tyyppiselle koulutukselle on.

“Parasta oli sananvapauden ja demokratian välisen yhteyden selkeä avaaminen ja syvällinen läpikäynti”, totesi yksi opiskelija.

“Koen tämän kurssin olleen yksi parhaimmista kursseista koko viimeisen vuoden aikana”, sanoi toinen.

Opiskelijat kiittelivät luennoitsijoiden monipuolisuutta ja sitä, että työpajoissa vetäjät paneutuivat juttuihin hyvin.

Kohtuulliset pohjatiedot

Ammattikorkeakoulujen opettajat arvioivat jo suunnitteluvaiheessa, että opintokokonaisuus tervetullut lisä opetukseen, sillä kestävän kehityksen laaja ymmärtäminen on oleellista, jotta toimittaja voi käsitellä yhteiskunnallisia asioita.

Pohjataso opiskelijoilla oli kohtuullinen: Ennen koulutusten alkua tehdyssä kyselyssä reilut 40 prosenttia opiskelijoista sanoi, että heidän tietämyksensä kestävästä kehityksestä oli melko tai erittäin hyvä. Vain 37,5 prosenttia oli kuullut Agenda 2030:sta eli YK:n kestävän kehityksen tavoitteista.

Palautteessaan eräs opettaja totesi, että opiskelijat saivat luennoilla kattavan tietopaketin aiheesta, ja sen jälkeisessä työpajassa tarjottiin lisää opetusta sekä runsaasti henkilökohtaista palautetta juttuprosessin aikana.

”Sekä luennoitsijoiden että työpajan vetäjien ammattitaito syvensi opiskelijoidemme osaamista merkittävästi. Kaikkiaan tämä hankkeessa toteutettu opetus on tuonut erinomaisen lisän journalismin syventäviin opintoihin”, opettaja sanoi.

Vikesin näkökulmasta ammattikorkeakoulujen opiskelijat olivat hyvä valinta kohderyhmäksi, sillä heidän lähtötasonsa oli kohtalainen ja halu oppia suuri. Palautteen perusteella kaikilla tietämys sekä kestävästä kehityksestä että sananvapaus- ja demokratiakysymyksistä kasvoi vähintään jonkin verran, ja 77 prosentilla paljon tai erittäin paljon

Hanke huipentuu syksyllä 2022 pidettävään seminaariin Helsingissä. Sen jälkeen Vikesin globaalikasvatustyö siirtyy pysyväksi osaksi säätiön kehitysyhteistyöohjelmaa.

Lisää samasta aiheesta