Tasa-arvoa mediaan Tansaniassa – mentorointia ja myös miesten kouluttamista

31 tammi, 2022

Vikesin kumppani Tansaniassa järjestää henkilöstön koulutuksia yhteistyössä mediatalojen kanssa. Miehet voivat toimia muutosta tuovina ”agentteina” asennemuutoksessa, sanoo Sifaa Hassan.

Sifaa Hassan Helsingissä joulukuussa 2021.
Kuva: Esa Salminen”Suurimmassa osassa kehitysmaita eletään edelleen miesten vallan alla”, sanoo Vikesin Naiset mediassa -hankkeen Sansibarin toimintojen koordinaattori Shifaa Hassan. Hassan toimii Media Council of Tanzania -järjestössä. Hankkeella on Tansaniassa kolme kumppanijärjestöä ja Nepalissa yksi.

Etenkin toimitusten johtoportaassa on selkeästi enemmän naisia kuin miehiä, ja naisten asemassa on paljon parannettavaa.

MCT julkaisi hankkeen ensimmäisessä vaiheessa selvityksen, jonka mukaan Tansanian mediataloissa naisten on edelleen hyvin vaikeaa edetä päättäviin asemiin, vaikka he olisivat pätevämpiä kuin miespuoliset kollegat.

Hassan sanoo, että hankkeessa ymmärrettiin jo alussa, ettei tasa-arvoa voida saavuttaa vain naisia kouluttamalla, vaikka sekin on tärkeää. Tarvitaan miehiä, joita kutustaan muutosagenteiksi. Tasa-arvoherätyksen saaneet miehet voivat muuttaa muidenkin asenteita.

Hankkeessa järjestetäänkin yhteistyössä mediatalojen kanssa koulutuksia, joilla pyritään edistämään tasa-arvosuunnitelmien käyttöönottoa ja sukupuolisensitiivistä journalismia. Toimituksissa järjestettävät koulutukset on suunnattu koko henkilöstölle.

”Olemme nyt pitäneet koulutuksia melkein joka uutishuoneen väelle Sansibarilla”, Hassan sanoo. ”Olemme puhuneet tasa-arvosta ja sukupuolesta ja siitä miten tasa-arvon voi ottaa huomioon niin töissä kuin kotonakin.”

Koulutuksissa on myös käsitelty sitä, kuinka media on tärkeä asenteiden muuttaja yhteiskunnassa yleisemminkin.

Muuttaako koulutus käytöstä ja tapoja?

Kun Hassanilta kysyy, onko tasa-arvon viesti mennyt miehille perille, hän naurahtaa.

”Viestin vastaanottaminen on yksi asia, ja toinen on sitten se, miten opit otetaan käyttöön arjessa.”

Hän sanoo, ettei jokaisen päätä varmasti käänettä, mutta toivottavasti usea alkaa ajatella sukupuolikysymyksiä rutineissaan ja töissään nykyistä enemmän.

”Tärkein tavoite on, että saadaan vähän kurottua umpeen kuilua sukupuolten välillä, ensin toimitusten työssä ja sitten myös johtoportaissa.”

Alueelliset erot ovat Hassanin mukaan suuret. Suurissa kaupungeissa asenteet ovat joustavammat, maaseudulla ollaan perinteisempiä. Sansibarillakin on kaksi pääsaarta: urbaanimpi Unguja ja maaseutumaisempi Pemba.

”Meillä on ollut yksi miesosallistuja Pembalta, ja hän saa toimia näiden asioiden lähettiläänä siellä”, Hassan sanoo.

Maaseudun osallistuminen on joka tapauksessa Hassanin mukaan askel eteenpäin.

”Koulutus on kuitenkin vain ensimmäinen askel, ja meidän pitää sitten jatkaa yhteydenpitoa, sillä oppiminen on jatkuva prosessi ja asenteiden muuttuminen hidasta.”

Mentorointia naisille

MCT:n toinen iso toiminto hankkeessa on naistoimittajien mentorointi. Se on Hassanin mukaan edennyt hyvin.

”Meillä on tällä hetkellä viisi mentoria ja 25 aktoria”, hän sanoo.

Hän on erityisen iloinen, että mukaan on saatu aktoreita eli mentoroitavia henkilöitä myös maaseudulta. Sansibarilta mukana on viisi naista, joista yksi on erittäin syrjäiseltä Tumbatun saarelta.

Koronan aikana mentorointi on tapahtunut sekä etänä että lähityöskentelynä, vähän rajoituksista riippuen. Melkein kaikki aktorit ovat pysyneet mukana ja moni on sanonut hyötyneensä prosessista.

Lehdistönvapaudella menee paremmin

Tansaniassa vaihtui valta vuonna 2021, kun presidentti John Magufuli menehtyi ja varapresidentti Samia Suluhu Hassan nousi virkaan.

Shifaa Hassanin kollega Ziada Kilobo sanoi tammikuussa Maailma.netille, että medianvapaus on nykyään vähän paremmalla tolalla. Shifaa Hassan on samaa mieltä.

”Meillä on MCT:ssä yksikkö joka tutkii lehdistönvapauden loukkauksia, ja niitä on ollut nyt vähemmän”, hän sanoo.

Kielletyt mediatalot ovat saaneet toimilupiaan takaisin, ja Hassanin arvion mukaan itsesensuuri on vähentynyt.

”Toimitusten annetaan toimia itsenäisemmin”, hän sanoo. ”Mutta lehdistönvapautta pitää vielä vahvistaa. Lehdistönvapautta rajoittavat lait ovat edelleen voimassa.

Sansibarilla ollaan ylpeitä uudesta presidentistä

Hän sanoo, että Sansibarilla uudesta presidentistä ollaan hyvin ylpeitä: Samia Hassan on Sansibarilta, eikä siinä vielä kaikki.

”Hän on ensimmäinen nainen maan johdossa”, Sifaa Hassan sanoo hymyillen.

”Meillä on paljon odotuksia ja näemme hänet kansakunnan äitinä.”

Shifaa Hassan tuntee uuden presidentin myös henkilökohtaisesti.

”En kovin hyvin, mutta kuitenkin. Vanhoina hyvinä aikoina istuimme samassa rauhankulttuurin komiteassa, ja Mama Samia oli muutenkin aktiivinen Sansibarin kansalaisyhteiskunnassa ennen kuin hän lähti politiikkaan”, Shifaa Hassan sanoo.

Lisäksi hän naurahtaa, että Sansibar nyt on niin pieni paikka, että kaikki tuntevat toisensa ja toisten suvut ainakin jollain tavalla.

”Ei hän voi kaikkea ratkaista, mutta odotamme, että hän kääntää monet haasteet mahdollisuuksiksi. Johtajuus on prosessi, mutta odotamme positiivia asioita.”

Lisää samasta aiheesta