Tasa-arvo toimituksiin. Naistoimittajien aseman vahvistaminen

Maat: Nepal, Tansania

Vuodet: 2019–2024

Kumppanit:

Tutkivan journalismin keskus CIJ (Nepal)

Media Institute of Southern Africa MISA Tanzania

Tanzania Media Women’s Association (TAMWA)

The Media Council of Tanzania (MCT)

Nepalissa ja Tansaniassa on vaikeaa olla toimittaja, jos on nainen. Vikesin ja paikallisten kumppanien hankkeessa vahvistetaan naistoimittajien asemaa ja journalistisia taitoja. Lopulta monipuolisemmasta journalismista hyötyvät kaikki mediaa kuluttavat ihmiset.

Bhrikuti Rai ja Sylvia Daulinge

Työpaikkasyrjintä, palkkaerot ja seksuaalinen häirintä ovat naistoimittajien arkea eri puolella maailmaa. Naisten on myös vaikea ylipäätään saada toimittajan töitä: 73 prosenttia mediatalojen johtoportaasta ja 64 prosenttia toimittajista on miehiä.

Vikes aloitti vuonna 2019 uuden naistoimittajien tukihankkeen Nepalissa ja Tansaniassa, missä nämä huolestuttavat trendit näkyvät selvästi. Häirintä, palkkaerot ja uskottavuusongelmat vaikuttavat naistoimittajien työhön ja siihen, millaisia juttuja he voivat kirjoittaa.

Hankkeessa tartutaan ongelmiin keskittymällä kolmeen kohderyhmään: naistoimittajiin, heidän mieskollegoihinsa sekä mediatalojen johtoon. Hankkeen toimintatapa on Vikesille uudenlainen kokeilu tehdä hanketyötä kahdessa hyvin erilaisessa maassa samaan aikaan yhteisten tavoitteiden eteen.

Hankkeen pitkän aikavälin odotetut tulokset ovat:

  1. Kaupunkialueilla toimivien mediatalojen johto Nepalissa ja Tansaniassa sitoutuu edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja asianmukaisia työoloja naistoimittajille. Lisäksi he ottavat toimituksissa käyttöön tasa-arvosuunnitelman.
  2. Naistoimittajilla on riittävät journalistiset taidot.
  3. Naistoimittajien itsetunto on parantunut ja he uskaltavat ottaa aktiivisen roolin toimitusten jäseninä.
  4. Miestoimittajien ymmärrys sukupuolten välisestä tasa-arvosta on kasvanut ja he ovat motivoituneita toteuttamaan tasa-arvosuunnitelmaa.
  5. Mediajärjestöillä on paremmat edellytykset parantaa toimittajien tasa-arvoa ja vahvistaa näin moniäänistä mediaa sekä kansalaisyhteiskunnan toimintaa.

Käytännössä toimittajia koulutetaan ja mentoroidaan, toimituksien tasa-arvosuunnitelmia edistetään ja kansalaisyhteiskunnan kapasiteettia vahvistetaan eri keinoin.

Naistoimittajien asemaa muuttamalla hanke vaikuttaa myös laajemmin journalismin sisältöön: tutkimusten mukaan naistoimittajat tekevät työtään eri tavalla miestoimittajiin verrattuna, muun muassa lähteiden, juttuaiheiden ja tyylin osalta. Näin parempi sukupuolten välinen tasa-arvo mediataloissa johtaa myös monipuolisempaan ja laadukkaampaan journalismiin.

Pitkän aikavälin tavoitteena on, että naistoimittajia Nepalissa ja Tansaniassa kunnioitetaan ammattilaisina ja kollegoina, eikä heidän tarvitse pelätä seuraamuksia rohkeasta journalistisesta työstään. Koulutuksissa on naisenemmistö, mutta mukana on myös miehiä, jotka oppivat tekemään tasa-arvoista työtä naisten kanssa ja levittävät sanaa muillekin. Tärkeä vaikuttamisen kohderyhmä ovat toimituspäälliköt ja muut toimitusten portinvartijat, jotka päättävät ketkä pääsevät ääneen ja millä painoarvolla.

Hanke hyödyttää koulutuksiin osallistuneiden toimittajien lisäksi satoja ja tuhansia naistoimittajia niissä toimituksissa, jotka tekevät tasa-arvosuunnitelmat. Viime kädessä monipuolisemmasta ja tasa-arvoisemmasta journalismista hyötyvät kaikki mediaa Tansaniassa ja Nepalissa kuluttavat ihmiset.

Hankkeen kumppaneita ovat vahvat mediajärjestöt Nepalissa (Tutkivan journalismin keskus CIJ) ja Tansaniassa (TAMWA, MISA ja MCT). Näillä järjestöillä on laajat verkostot ja vuosien kokemus mediakehityksen ja sanavapauden edistäjinä.

Hanketta tukee ulkoministeriö. Myös yksityisiä lahjoittajia tarvitaan. Voit tukea naistoimittajia täällä.


Tue naistoimittajia

Naistoimittajat tarvitsevat tukeasi. Monipuolisemmasta mediasta hyötyy koko yhteiskunta.

Lahjoita
Hankkeeseen liittyvät uutisartikkelit

Saadaanko naisia myös toimitusten johtoon Tansaniassa?

| Tasa-arvoa toimituksiin, Uutiset | Ei kommentteja
Tasa-arvokysymyksissä monet peruskäsitteet ovat tansanialaisille vieraita, sanoo naistoimittajien järjestön projektityöntekijä Sylvia Daulinge. Luutuneiden käsitysten muuttaminen ottaa aikansa, mutta taistelijoita on…
Kiran Nepal and Bhrikuti Rai from CIJ Nepal

#Metoo tuli Nepaliin myöhään, mutta nyt tasa-arvosta puhutaan paljon

| Tapaa toimittaja, Tasa-arvoa toimituksiin, Uutiset | Ei kommentteja
Nepalin tutkivan journalismin keskus edistää naistoimittajien asemaa osana Vikesin koordinoimaa tasa-arvohanketta. Hankkeella on erinomainen ajoitus, sanovat nepalilaistoimittajat, sillä tasa-arvo on…
Bhrikuti Rai

Podcast-toimittaja: Nepalissa ei sijoiteta toimittajiin – naiset vaihtavat helposti alaa

| Tapaa toimittaja, Tasa-arvoa toimituksiin, Uutiset | Ei kommentteja
Toimittaja Bhrikuti Rai sanoo, että Nepalin toimituksissa ei panosteta osaamiseen ja oppimiseen. Vikesin teettämän selvityksen mukaan naistoimittajien määrä on Nepalissa…
Hannamari Hoikkala ja Carita Pettersson

Vikesin vapaaehtoisena Tansaniassa: Naistoimittajille mentorointia, toimituksiin tasa-arvosuunnitelmia

| Tasa-arvoa toimituksiin, Uutiset | Ei kommentteja
Hannamari Hoikkala ja Carita Pettersson olivat maaliskuussa Tansaniassa tukemassa Vikesin ja paikallisten kumppanien naistoimittajien hanketta. Koronaviruksen tähden matka jäi vajaaksi,…
Sunrise Radion naiset eetterissä

Selvitys: Tasa-arvo edellyttää rakenteellista muutosta toimituksissa Tansaniassa

| Tasa-arvoa toimituksiin, Uutiset | Ei kommentteja
Seksuaalinen häirintä ja asenteet haittaavat naisten työntekoa ja urien etenemistä Tansaniassa. Tarvitaan koulutusta, mutta se ei yksin riitä, todetaan tuoreessa…
Vikes vieraisilla naistoimittajien järjestön luona

Nepalissa moni naistoimittaja jättää uran nuorena, kun eteneminen tyssää

| Tasa-arvoa toimituksiin, Uutiset | Ei kommentteja
Nepalissa vähemmistö toimittajista on naisia, ja etenkin valtamedian johdosta naiset puuttuvat. Muutamat yksilöt ja järjestöt tekevät sinnikästä työtä naisten ja…