Tasa-arvo toimituksiin. Naistoimittajien aseman vahvistaminen

Maat: Nepal, Tansania

Vuodet: 2019–2020

Kumppanit:

Tutkivan journalismin keskus CIJ (Nepal)

Media Institute of Southern Africa MISA Tanzania

Tanzania Media Women’s Association (TAMWA)

The Media Council of Tanzania (MCT)

Nepalissa ja Tansaniassa on vaikeaa olla toimittaja, jos on nainen. Vikesin ja paikallisten kumppanien hankkeessa vahvistetaan naistoimittajien asemaa ja journalistisia taitoja. Lopulta monipuolisemmasta journalismista hyötyvät kaikki mediaa kuluttavat ihmiset.

Työpaikkasyrjintä, palkkaerot ja seksuaalinen häirintä ovat naistoimittajien arkea eri puolella maailmaa. Naisten on myös vaikea ylipäätään saada toimittajan töitä: 73 prosenttia mediatalojen johtoportaasta ja 64 prosenttia toimittajista on miehiä.

Vikes aloittaa vuonna 2019 uuden naistoimittajien tukihankkeen Nepalissa ja Tansaniassa, missä nämä huolestuttavat trendit näkyvät selvästi. Häirintä, palkkaerot ja uskottavuusongelmat vaikuttavat naistoimittajien työhön ja siihen, millaisia juttuja he voivat kirjoittaa.

Hankkeessa tartutaan ongelmiin keskittymällä kolmeen kohderyhmään: naistoimittajiin, heidän mieskollegoihinsa sekä mediatalojen johtoon. Hankkeen toimintatapa on Vikesille uudenlainen kokeilu tehdä hanketyötä kahdessa hyvin erilaisessa maassa samaan aikaan yhteisten tavoitteiden eteen.

Hankkeen pitkän aikavälin odotetut tulokset ovat:

  1. Kaupunkialueilla toimivien mediatalojen johto Nepalissa ja Tansaniassa sitoutuu edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja asianmukaisia työoloja naistoimittajille. Lisäksi he ottavat toimituksissa käyttöön tasa-arvosuunnitelman.
  2. Naistoimittajilla on riittävät journalistiset taidot.
  3. Naistoimittajien itsetunto on parantunut ja he uskaltavat ottaa aktiivisen roolin toimitusten jäseninä.
  4. Miestoimittajien ymmärrys sukupuolten välisestä tasa-arvosta on kasvanut ja he ovat motivoituneita toteuttamaan tasa-arvosuunnitelmaa.
  5. Mediajärjestöillä on paremmat edellytykset parantaa toimittajien tasa-arvoa ja vahvistaa näin moniäänistä mediaa sekä kansalaisyhteiskunnan toimintaa.

Käytännössä toimittajia koulutetaan ja mentoroidaan, toimituksien tasa-arvosuunnitelmia edistetään ja kansalaisyhteiskunnan kapasiteettia vahvistetaan eri keinoin.

Naistoimittajien asemaa muuttamalla hanke vaikuttaa myös laajemmin journalismin sisältöön: tutkimusten mukaan naistoimittajat tekevät työtään eri tavalla miestoimittajiin verrattuna, muun muassa lähteiden, juttuaiheiden ja tyylin osalta. Näin parempi sukupuolten välinen tasa-arvo mediataloissa johtaa myös monipuolisempaan ja laadukkaampaan journalismiin.

Pitkän aikavälin tavoitteena on, että naistoimittajia Nepalissa ja Tansaniassa kunnioitetaan ammattilaisina ja kollegoina, eikä heidän tarvitse pelätä seuraamuksia rohkeasta journalistisesta työstään. Koulutuksissa on naisenemmistö, mutta mukana on myös miehiä, jotka oppivat tekemään tasa-arvoista työtä naisten kanssa ja levittävät sanaa muillekin.

Hanke hyödyttää koulutuksiin osallistuneiden toimittajien lisäksi satoja ja tuhansia naistoimittajia niissä toimituksissa, jotka tekevät tasa-arvosuunnitelmat. Viime kädessä monipuolisemmasta ja tasa-arvoisemmasta journalismista hyötyvät kaikki mediaa Tansaniassa ja Nepalissa kuluttavat ihmiset.

Hankkeen kumppaneita ovat vahvat mediajärjestöt Nepalissa (Tutkivan journalismin keskus CIJ) ja Tansaniassa (TAMWA, MISA ja MCT). Näillä järjestöillä on laajat verkostot ja vuosien kokemus mediakehityksen ja sanavapauden edistäjinä.

Hanketta tukee ulkoministeriö. Myös yksityisiä lahjoittajia tarvitaan. Voit tukea naistoimittajia täällä.

Tue naistoimittajia

Naistoimittajat tarvitsevat tukeasi. Monipuolisemmasta mediasta hyötyy koko yhteiskunta.

Lahjoita
Hankkeeseen liittyvät uutisartikkelit

Video: ”Suomen somalit panostavat kehitykseen”

| Tasa-arvoa toimituksiin, Uutiset | Ei kommentteja
Vikesin järjestämässä tv-debatissa käsiteltiin muun muassa somalidiasporan roolia jälleenrakennuksessa. https://youtu.be/xl4FGpteLgc Vikes järjesti marraskuun 30. päivä tunnin mittaisen tv-debatin, jonka aiheena…

Tasa-arvoinen media tarvitsee vahvoja naispomoja

| Tasa-arvoa toimituksiin, Uutiset | Ei kommentteja
Tansanian Media Council uskoo, että vahvat naispomot sysäävät vielä koko media-alaa eteenpäin ja auttavat ratkomaan alan ongelmia. Kokeneet media-alan ammattilaiset…

Haku auki: Tarjolla kiinnostavaa projektityötä kolmelle vapaaehtoiselle

| Tasa-arvoa toimituksiin, Uutiset | Ei kommentteja
Vikes toteuttaa parhaillaan naistoimittajien ammatillista kehittymistä ja asemaa vahvistavaa Tasa-arvoa toimituksiin -hanketta Tansaniassa ja Nepalissa. Yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa olemme…

Koulutus tuo naistoimittajille itseluottamusta Tansaniassa

| Tasa-arvoa toimituksiin, Uutiset | Ei kommentteja
Valtaosa toimittajista ja toimitusten johdosta on miehiä Tansaniassa. Naistoimittajien itseluottamusta kasvatetaan nyt koulutuksen kautta. Kuva: TamwaVikesin ja paikallisten yhteistyökumppanien hanke…

Naiset yhä useammin somerikosten uhreja Nepalissa

| Tasa-arvoa toimituksiin, Uutiset | Ei kommentteja
Kostoporno, kiristykset ja huijaukset ovat johtaneet jopa itsemurhiin Nepalissa, Vikesin kumppani paljastaa. 80 prosenttia uhreista on naisia. Kuva: CIJNepaliin on…

Oikeus voitti Nepalissa: Syytteet tutkivaa journalistia vastaan hylättiin

| Tasa-arvoa toimituksiin, Uutiset | Ei kommentteja
Paikallinen liikemies nimettiin veronkiertoa käsittelevässä tutkivan journalismin kokonaisuudessa. Hän haastoi Vikesin kumppanin oikeuteen ja hävisi. Shiva Gaunle Helsingissä 2018. Kuva:…