Miksi tukea tutkivaa journalismia?

6 joulu, 2019

Vikes tukee tutkivaa journalismia Keski-Amerikassa ja Nepalissa, että kansalaiset saavat tarvitsemaansa tietoa, jonka varassa osallistua yhteiskunnan toimintaan ja päätöksentekoon.

Toimivan demokratian ytimessä on ajatus siitä, että kansalaiset ovat valppaita, aktiivisia ja hyvin perillä siitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.

Tässä etenkin tutkivalla journalismilla on kriittinen rooli, sillä tutkivan journalismin tulisi tarjoa perusteellista ja kriittistä tietoa ja tuoda esiin yhteiskunnallisesti merkittäviä asioita, joiden julkisuuteen tuloa pyritään kontrolloimaan tai tietoisesti salataan.

Nicaraguassa presidenttipari Ortego-Murillo on valtaannousustaan lähtien pyrkinyt kontrolloimaan kansaa luomalla oman mediaimpeuriumin, jonka avulla välittää omalle hallinnolleen suosiollista kuvaa yhteiskunnan tilanteesta.

Maassa sinnittelevien itsenäisten medioiden roolina on tuottaa vaihtoehtoista tietoa ja pitää samalla myös ulkomaailma tietoisena Nicaraguan tilanteesta. Tutkivan journalismin rooli nähdään maassa elintärkeäksi.

”Ilman meidän työtämme ihmisten sekä kansallisesti että kansainvälisesti olisi vaikeaa tietää, mitä Nicaraguassa tapahtui, ja kuinka Nicaraguan valtio surmasi kansalaisiaan”, totesi Vikesin tukeman Onda Localin toimittaja Julio Lopez haastattelussa keväällä.

Kansalaisia koskettavat ongelmat esiin

Pidätykset ja väkivalta ovat arkea nicaragualaisten toimittajien työssä, mutta tästä huolimatta Onda Local on jatkanut sitkeästi tutkivien juttujen tekemistä.

”Olemme Vikesin tuella nostaneet esille useita, ennen kaikkea paikallisia ongelmia, jotka eivät muuten nousisi esille muissa kansallisissa medioissa.”, kirjoitti Duyerling Ríos marraskuun lopulla.

Käsiteltyjä teemoja ovat muun muassa poliittinen kriisi, demokratia, sananvapaus, ympäristö, naiset ja naismurhat, autionomia ja etnisyys sekä alue- ja kuntapolitiikka.

Parhaillaan on menossa nicaragualaisten ja hondurasilaisten toimittajien tutkivan journalismin yhteistuotanto. Siinä verrataan ihmisoikeuksien näkökulmasta valtioiden samankaltaisuutta ja eroavaisuuksia kansalaisten protestiaallon tukahduttamisessa.

Nepalissa Vikesin tukema Tutkivan journalismin keskus CIJ on jo pitkään kouluttanut toimittajia tutkivassa journalismissa sekä nostanut tutkivalla työllään esiin muun muassa korruptiota, ihmiskauppaa ja tyttöjen oikeuksien polkemista.

Esimerkiksi Nabaraj Maharatan tutkiva juttu paljasti, että kuolleilta otetuin ja muunnelluin sormenjäljin nostetaan vanhusten sosiaalitukia. Jutun jälkeen korruption vastainen elin ohjeisti virkamiehiä ja aluejohto perusti tutkintakomitean.

Yksi hyvä tutkiva juttu ei vielä riitä

Kehitysyhteistyötoimijana tiedostamme myös, ettei hyvä tutkiva juttu vielä yksin riitä – ei vaikka se pakottaisi viranomaiset tai yrityksen reagoimaan, mutta ilman muutosta ja kansalaisten mahdollisuutta seurata viranomaisten toimintaa.

Tarvitaan myös esimerkiksi medialukutaitoa, läpinäkyvyyttä, yhteisöjen aktivoimista ja tilivelvollisuutta yleisölle. Sen takia osana hankkeita tuetaan myös tutkivaa journalismia kouluttavien ja tekevien kumppaneiden verkostoitumista, toiminnan kehittämistä ja vaikuttamistyötä.

Nicaraguan ja Keski-Amerikan hankkeessa annetaan esimerkiksi tukea ensisijaisesti itsenäisten medioiden liiketoimintaosaamiseen ja markkinoinnin vahvistamiseen.

Sen lisäksi tuetaan tutkivan journalismin laadun kehittämistä ja kumppaneiden omia ja yhteisiä reportaasituotannon hankkeita. Nepalissa taas tuetaan digitaalisen tarinankerronnan osaamista.

Ostamalla palan tutkivaa journalismia yhdelle tai kahdelle jouluksi tuet tutkivaa työtä Nicaraguassa ja Nepalissa.

Lisää samasta aiheesta