Arvio: Vikesin toimittajakoulutukset ja ”paikallisen Ylen” kehittämistyö Somaliassa tehokkaita ja vastaavat tarpeisiin

6 helmi, 2018

Ulkopuolisen arvion mukaan Vikes on ainutlaatuinen toimija Somalian median kehittämisen kentällä. Työtä kannattaa jatkaa, keskittyen ydintoimintoihin.

”Löydösten mukaan hanke on ollut tarkoituksenmukainen, hyvin tuloksellinen ja tehokas”, todetaan ulkopuolisessa arviossa Vikesin Somalian-hankkeesta.

Somaliassa, Somalimaassa ja Puntmaassa on vuosina 2014–2017 koulutettu 681 toimittajaa ja viranomaista. Paikallisten kumppanien ja hyödynsaajien mukaan tämä on yksi harvoista median tukemiseen keskittyvistä hankkeista, joka on saanut aikaan konkreettisia tuloksia Somaliassa. Hanketta kehutaan myös siitä, että se on räätälöity paikallisiin tarpeisiin ja siitä, että se on tavoittanut niin julkisen kuin yksityisen puolen mediataloja.

Lähes 400 toimittajan lisäksi Vikes ja paikalliset kumppanit ovat kouluttaneet poliiseja, oikeuslaitoksen edustajia ja ministeriöiden virkamiehiä. Tätä evaluaatiossa pidetään uraa uurtavana, sillä koulutuksissa on tuotu toimittajia ja viranomaisia lähemmäs toisiaan ja lisätty heidän välistään kunnioitusta.

Koulutusten lisäksi Vikes on tukenut pyrkimyksiä kehittää Somalian kansallistelevisiosta itsenäistä yleisradioyhtiötä.

Hanke on vastannut hyvin kansallisiin prioriteetteihin Somaliassa, arviossa todetaan. Hanke on toteutettu suomalaisten asiantuntijoiden ja somalialaisten kumppanien kanssa niin, että omistajuus on pysynyt Somaliassa.

Hyvä hinta–laatu-suhde

Hankkeen tuloksena Somaliaan on syntynyt maan ensimmäinen monikamerainen tv-studio, jossa on välineet nykyaikaiselle tv-tuotannolle ja leikkaamiselle. Studiosta on lähetetty maan ensimmäiset suorat tv-lähetykset. Evaluaation mukaan myös tv-uutisten laatu on parantunut silminnähden: tekninen laatu on aiempaa parempi, ja uutiset ovat laaja-alaisempia ja napakampia. Mukana on myös tutkivaa journalismia sekä lasten- ja nuortenohjelmia.

Vikesin hankkeessa on käytetty arvion mukaan selvästi vähemmän rahaa tuloksien saavuttamiseen kuin muissa kansainvälisissä mediahankkeissa.

Vikes on siitä ainutlaatuinen toimija, että se on ottanut hyvin mukaan Suomessa asuvan somali-diasporan.

”Yhdistämällä tiimiin sitoutuneita diasporan jäseniä ja muita suomalaisia ammattilaisia Vikes on onnistunut luovimaan erilaisten kulttuuristen esteiden ohitse ja saavuttanut paikallisten kumppanien arvokasta luottamusta”, arviossa kirjoitetaan.

”Jatkakaa ja jakakaa tietoa”

Vikesin hankkeen pitkäaikainen tavoite on edistää Somalian yhteiskunnan rauhanomaista kehitystä ja parantaa kansalaisten tiedonsaantia. Somalian mediakenttä on hyvän pirstaloitunut, ja arviossa todetaan, että Vikesin toimien pitkäaikaisen vaikutuksen selvittämiseen tarvittaisiin syvällisempi syy–seuraus-tutkimus.

Silti voi sanoa, että hanke on vaikuttanut toimittajien taitoihin, asenteisiin ja työtapoihin. Toimittajien keskuuteen on syntynyt ammattimaisempi työkulttuuri ja ylpeyden tunne. Paikallisten toimittajien ammatilliset kyvyt ovat kuitenkin edelleen verrattain alhaisella tasolla, samoin ymmärrys ammattietiikasta.

Vikesin työlle on selvästi tarvetta jatkossakin, evaluaatiossa todetaan. Erityisesti toimittajien vertaiskoulutus on ollut hyödyksi.

Haastavan toimintaympäristön tähden osaa toiminnoista on ollut pakko lykätä. Etenkin logistiset hankaluudet, varaosien heikko saatavuus ja väräjävä turvallisuustilanne tekevät työstä haastavaa.

Arviossa suositellaan, että Vikesin tulee jatkossakin tehdä tiivistä kumppanuutta valtakunnallisen journalistiliiton ja alueellisten journalistiyhdistysten kanssa, niin toimittajien koulutuksien kuin yleisradion kehittämisessä. Vikesin kannattaisi arvion mukaan karsia joitain rönsyjä ja keskittyä ydintoimintoihin. Myös työn aikana kertyneitä oppeja olisi hyvä jakaa muille media-alan kehitystoimijoille, ja riskien arviointia pitää koko ajan päivittää, kun toimitaan Somaliassa.

Vikesillä on ollut Suomen ulkoministeriön tukema media-alan kehittämishanke Somaliassa vuodesta 2014. Paikalliset pääkumppanit ovat olleet Somalian kansallistelevisio SNTV, Somalian viestintäministeriö ja Somalian journalistiliitto. Kun hanke laajeni maantieteellisesti vuonna 2015, mukaan tulivat Somalimaan ja Puntmaan journalistiyhdistykset. Monet naistoimittajien yhdistykset ovat myös osallistuneet hankkeen toteutukseen.

Ulkoministeriön lisäksi hanketta ovat tukeneet Kirkon Ulkomaanapu, Nenäpäivä-säätiö, Yleisradio ja Unesco. Vuosina 2018–2019 Vikesin toimintaa Somaliassa rahoittaa myös Euroopan unioni.

Lisää samasta aiheesta