Vikesin kurssilaiset jalkautuivat Nicaraguassa

21 maalis, 2014

Vikesin viime vuoden lopulla järjestämän tutkivan journalismin työpajan teemana oli uusiutumattomia luonnonvaroja hyödyntävä teollisuus. Koulutus yhdistettiin VIKESin partnerin, ympäristöjärjestö Centro Humboldtin Nicaraguan kaivos- ja öljyteollisuudesta tekemän tutkimuksen julkistamisen yhteyteen.

Tutkimuksen kohteena on neljä ongelmatapausta eri alueilta, kaksi molemmista energiantuotanto-muodoista. Koulutukseen valittiin hakemusten perusteella 12 toimittajaa, joista suurin osa työskentelee ja asuu tutkimuksen keissien kohteena olevilla alueilla.

Nicaraguan hankkeessa on varattu reportaasituotantoa varten pieni taloudellinen tuki toimintakuluihin VIKESin antaman asiantuntija-avun lisäksi. Koulutuksen lopuksi päätettiin muodostaa kolme tuotantoryhmää; pohjoisen autonomisen alueen (RAAN) nk. kaivoskolmion, triangulo mineron, alueelle, Boacon kaivosalueelle Camoapaan ja eteläiselle autonomiselle alueelle (RAAS).

Koulutuksesta ja VIKESin hankkeesta enemmän aiemmassa artikkelissa: ”Tutkivaa journalismia Nicaraguan ympäristöteemoista”.

Repparit loppusuoralla

RAANin kaivosalueelta on valmistumassa tv-reportaasi, joka keskittyy käsityöläiskullankaivajien tilanteeseen ja ongelmiin, joita kansainvälisten kaivosyhtiöiden toiminta alueella aiheuttaa.

Camoapassa valmistuu viisiosainen sarja Radio Camoapaan, jossa valotetaan kanadalaisen kaivosyhtiö B2Goldin jatkuvasti laajenevan toiminnan ympäristövaikutuksia ja sosiaalisia seurauksia perinteisellä karjatalousalueella.

Kolmas, Karibialla viime vuonna alkaneita yhdysvaltalaisten öljynporausyhtiöiden (Infinity ja Noble Energy) koeporausten yhteiskuntaan ja herkkään luontoon kohdistuvia vaikutuksia tutkiva radioreportaasi syntyy Bluefieldsissä ja Corn Islandilla kahden naistoimittajan voimin.

Ohjelmien paikallisten ensiesitysten jälkeen ne kierrätetään VIKESin avustuksella useilla muilla alueellisilla ja kansallisilla radio ja tv-kanavilla.

Lisää samasta aiheesta