Kasvattamassa sananvapautta – Vikesin ja Mediakasvatusseuran sananvapauskasvatusmateriaalit on julkaistu

26 tammi, 2022

Vikes ja Mediakasvatusseura ovat julkaisseet liudan materiaaleja sananvapauskasvatuksen tueksi. Materiaalit julkaistiin Kasvattamassa sananvapautta -webinaarin yhteydessä, jossa kuultiin myös puheenvuoroja sananvapaudesta Euroopan ja nuorten näkökulmasta.

Sananvapaus on vahvasti osa koulujen ja nuorisoalan työtä. Opetussuunnitelmat velvoittavat käsittelemään sananvapautta ja sen vastuullista käyttöä. Sananvapauskasvatus ja vihapuheen vastainen työ näkyvät myös nuorisotoimijoiden arjessa.

Vikes ja Mediakasvatusseuran Nuoret ja sananvapaus -materiaalien tarkoituksena on tukea nuorten parissa työskentelevien kasvattajien tietämystä sananvapaudesta ihmisoikeutena. Lisäksi on haluttu tarjota kasvattajille mediakasvatuksen välineitä, joilla lisätä nuorten ymmärrystä sananvapaudesta osana demokratiaa ja rakentavaa keskustelukulttuuria.

Materiaaleissa hahmotetaan sananvapauden syntyä ja tilannetta Euroopassa sekä sitä, miltä sananvapaus näyttäytyy nuorten silmin ja millaisia vinkkejä nuoret itse antaisivat sananvapauden kehittämiseksi.

Sananvapauden tilaa Euroopassa sekä nuorten ajatuksia sananvapaudesta pureskeltiin myös Kasvattamassa sananvapautta -webinaarissa, jonka yhteydessä materiaalit julkaistiin. Webinaarissa aihetta käsiteltiin Euroopan parlamentin jäsenen ja Unesco-toimikunnan puheenjohtajan Henna Virkkusen sekä 18-vuotiaan lukiolaisen ja järjestöaktiivin Frida Könösen kanssa.

Sananvapaus on uhattuna koko Euroopassa

Sananvapaudella on pitkä historia Euroopassa, ensimmäiset maininnat sananvapaudesta löytyvät jo Ateenan demokratia ajoilta 400 eaa. 1700-luvun valistusaate vapautti monien maiden lehdistön ennakkosensuurista sekä nostatti sananvapauden osaksi ihmisoikeuksia. Toinen maailmansota sysäsi sananvapauden edistämisen vieläkin pidemmälle, kun monet Euroopan maat sitoutuivat takaamaan lainsäädännöllä tasavertaiset ihmisoikeudet ja sananvapauden maailmansotien kauheuksien toistumisen estääkseen.

Sananvapauden merkkipaalut -aikajanalla Vikes ja Mediakasvatusseura tarjoavat kasvattajille lisätietoa sananvapauden kehittymisestä. Sananvapaus ei ole syntynyt tyhjiössä, vaan se on seurausta tarpeesta edistää ihmisoikeuksia kaikille.

”Sananvapaushan on yksi Euroopan unionin perusoikeuskirjaan kirjatuista perusarvoista. Se on olennaisimpia demokraattisen yhteiskunnan ominaisuuksista mahdollistaen esimerkiksi valtaapitävien kritisoinnin ja väärinkäytösten paljastamisen. Viime vuosina on kuitenkin nähty, että sananvapaustilanne ei ole mennyt parempaan suuntaan niin Euroopassa kuin globaalilla tasollakaan”, Virkkunen totesi webinaarin puheenvuorossaan.  

Internet ja sosiaalinen media ovat tuoneet vapauden puhua ja ilmaista itseään yhä useamman mahdollisuudeksi, mutta samalla on lisääntynyt vihapuhe, joka kaventaa varsinkin internetissä monen vähemmistön ja nuoren sananvapautta. Sananvapautta ei rajoita Euroopassa pelkästään vihapuhe, vaan myös valtiot: erityisesti Puola ja Unkari ovat joutuneet jatkuvasti esille sananvapausrikkomustensa takia.

Sanavapauden tilaa Euroopassa käsitellään myös mediakasvatusmateriaaleissa, joista löytyy eri EU-maiden tilaa avaava kartta. Kartassa käsitellään Suomen, Ruotsin, Viron, Saksan, Ranskan, Espanjan, Italian, Unkarin ja Puolan sananvapauden tilaa median ja yksilön kannalta.

Sananvapaudella menee paremmin Euroopassa kuin monessa muussa maassa, mutta silti edes sananvapauden kärjessä keikkuvat Pohjoismaat eivät ole täysin turvassa. Vaikka mediat ovat vapaita sensuroinnista, eikä yksilöiden ilmaisunvapautta juurikaan rajoiteta, silti esimerkiksi Suomen ja Ruotsin toimittajat kohtaavat työssään entistä enemmän häirintää ja uhkauksia. Euroopan komissio on huomauttanut molempia maita vihapuheen puutteellisesta kriminalisoinnista.

”Euroopan unionissa ei ole varauduttu siihen, että jäsenmaiden sananvapauden tila voisi heikentyä. Siksi jäsenmaiden sisäisiin asioihin puuttumiseen ei ole ollut aikaisemmin välineitä, mutta nyt ollaan esimerkiksi ensimmäistä kertaa saamassa lainsäädäntöön mahdollisuus jäädyttää rahoitusta mailta, jotka eivät noudata Euroopan perusarvoja. Tavoitteena on, että jäsenmaat, kuten Unkari, korjaisivat EU:n perusarvojen vastaisia lakejaan”, Virkkunen painotti.

Nuoret toivoisivat turvallisempaa keskusteluympäristöä

”Suomalaisten ja eurooppalaisten nuorten kanssa keskustellessa on käynyt ilmi, että monilla on tosi suuri huoli mahdollisuuksistaan osallistua ja ilmaista itseään. Paikoittain tilanne on sellainen, että nuoret pelkäävät mielipiteensä sanomista kiusatuksi tai joskus jopa vangituksi tulemisen pelossa”, Könönen kertoi webinaarissa.

Nuoret ja sananvapaus -materiaaleista löytyy myös nuorten itsensä laatima vinkkilista turvallisempaan keskusteluun. Vinkkilista laadittiin syksyllä yhdessä Sadankomitean, Somaliaverkoston ja Mediakasvatusseuran nuorten kanssa osana Sananvapausiltaa.

Materiaalissa on monia nuorten vinkkejä rakentavamman keskustelun takaamiseksi: Kunnioita toista, älä hyökkää toisia keskustelijoita kohtaa, älä salli häiritsevää puhetta, ole vastuussa omista sanoista ja osallistu keskusteluun omien voimavarojesi mukaisesti.

Nuoret avasivat ajatuksiaan myös lyhyellä videolla, jossa he kertoivat mitä sananvapaus heille merkitsee, miten se toteutuu heidän elämässään, missä menee sananvapauden rajat ja mitä jokainen voisi tehdä sananvapauden edistämiseksi.

”Jos meillä ei ole keinoja kertoa itsestämme, se aiheuttaa ihan valtavaa näkymättömyyden tunnetta”, totesi videolla mukana ollut aktivisti ja vuoden 2020 sateenkaarinuori Piki Rantanen.

Könönen toivoo taas kasvattajilta lisää panostusta turvallisemman tilan luomiseksi ja sananvapauden edistämiseksi. 

”Mielestäni Suomessa ja maailmallakin ollaan murrosvaiheessa, jossa nuoriso on todella tietoista vallitsevasta tilanteesta. Saatetaan kokea, että vanhemmat ikäluokat ovat näissä teemoissa jämähtäneempiä, minkä seuraksena sukupolvet päätyvät asiassa napit vastakkain. Nuoret ja vanhat voisivat kuitenkin oppia sananvapaudesta yhdessä”, hän pohti.

Koko Nuoret ja sananvapaus -materiaalikokonaisuus löytyy Mediakasvatusseuran verkkosivuilta. Kieliversiot englanniksi, ruotsiksi ja pohjoissaameksi julkaistaan helmikuun alkuun mennessä. Mediakasvatusmateriaalit on tuotettu Eurooppatiedotus-tuella.

Lisää samasta aiheesta