Vikes Keski-Amerikassa 2021: koulutuksia ja tukea maanpaossa eläville journalisteille

6 kesä, 2022

Journalisteja häiritään Keski-Amerikassa kiihtyvällä tahdilla. Vikesin kumppanit onnistuivat jatkamaan koulutuksia, työpajoja ja journalismia kriisien keskellä, vaikkakin osin maanpaosta.

Nicaraguassa on jo vuosia ollut vakava poliittinen kriisi. Kuva: Will Ullmo / ShutterstockVikesin hanke Keski-Amerikan journalismin tukemiseksi jatkui vuonna 2022 vastatuulessa. Nicaraguassa ja El Salvadorissa jo pidempään jatkunut lehdistönvapauden kurjistuminen syveni entisestään.

Nicaraguan vapaan median journalisteista valtaosa on jo paennut maasta, tyypillisesti Costa Ricaan, ja juttuja tehdään turvallisuuden tähden usein anonyymisti. Myös Vikesin mediakumppanin Ondal Localin ja itsenäisten journalistien järjestön PCIN:n toimintaa on johdettu syksystä 2021 lähtien Costa Ricasta käsin.

Vuonna 2021 tehdyn tutkimuksen mukaan 79 prosenttia nicaragualaisista sanoo, että maassa on vähän tai ei ollenkaan sananvapautta, ja 76 prosenttia katsoo että myös lehdistönvapautta on vähän tai ei ollenkaan.

Tapahtumia ja koulutuksia

Vikesin hankkeessa keskityttiin tarjoamaan kumppaneille mahdollisuuksia jatkaa työtään, eli tiedonvälittämistä kansalaisille Keski-Amerikassa. Melkein kaikki toiminnot saatiinkin tehtyä vakavasta kriisistä huolimatta.

Elsalvadorilainen El Faro järjesti vuosittaisen journalismitapahtuman Forocapin poikkeuksellisesti hajautettuna kolmessa maassa: El Salvadorin lisäksi Guatemalassa ja Hondurasissa. Pandemian lisäksi syynä hajauttamiseen oli heikentynyt turvallisuustilanne, sillä myös El Faron toimituspäällikkö Daniel Lizárraga karkotettiin maasta, eikä El Faro katsonut, että kansainvälistä massatapahtumaa kannattaisi järjestää San Salvadorissa.

Tapahtuma keräsi tuhatkunta osallistujaa, joista osa seurasi sitä verkon ylitse. Forocapissa oli 24 tapahtumaa, muun muassa työpajat ilmastosta, kaivostoiminnasta ja naisten oikeuksista

Lisäksi Nicaraguassa ympäristöjärjestä Centro Humboldtin tiedotusosasto järjesti kuusi työpajaa nuorten viestijöiden verkostolle. Teemoina olivat journalistinen kirjoittaminen, kännykkävideoiden tuotanto, somen käyttö ja hallinta, muistiinpanojen tekeminen, radiotyö ja ilmastonmuutos. Lisäksi koulutettiin 20 paikallista toimittajaa, jotka ovat koulutusten jälkeen tehneet ympäristöjuttuja.

Journalismia tasa-arvosta, ympäristöstä ja demokratiasta

Hankkeessa on myös tuettu tutkivaa journalismia.

Tuotannot tehtiin melkein suunnitellusti, vain kaksi suunniteltua yhteistuotantoa muiden medioiden kanssa Nicaraguassa jäi toteuttamatta turvallisuussyistä. Yhteensä Vikesin tuella tehtiin Nicaraguassa, El Salvadorissa, Guatemalassa ja Hondurasissa kolme juttua naisten oikeuksista ja vähemmistöistä, seitsemän ympäristöstä, kolme demokratiasta, kaksi taloudesta, yksi muuttoliikkeestä ja yksi koulutuksesta.

Nicaraguassa Centro Humboldt julkaisi viisi jaksoa Espacio Verde -ympäristöohjelmaansa.

El Salvadorissa El Faro seurasi maan demokratian rapautumista, ja sen suosituin juttu käsitteli hallituksen salaisia sopimuksia maan väkivaltaisen jengien kanssa. Lehti teki myös palkitun Imperdonables-dokumentin yhteiskunnasta, joka on kadottanut moraalisen selkärankansa ja jossa väkivalta vallitsee.

Paremmat rakenteet, suuremmat yleisöt

Hankkeessa on myös tarkoitus vahvistaa kumppanien toimintaedellytyksiä, toimivuutta ja omaa varainhankintaa.

Kaikki kumppanit kasvattivat yleisöjään hyvin. Centro Humboldtilla on nyt 35 000 Facebook-seuraajaa ja Onda Localilla 45 000. Onda Local onnistui myös uusimaan verkkosivustonsa, jotta se voi jatkaa raportoimista niin maan sisältä kuin maanpaosta käsin.

El Farolla on 259 000 kuukausittaista lukijaa, ja se onnistui kasvattamaan lahjoittajiensa määrän 655 hengestä 1071 henkeen, ja tämä yli 60 prosentin kasvu oli odotettua suurempi.

Tuoreehko Nicaraguan itsenäisten journalistien järjestö PCIN vakiinnutti organisaationsa ja palkkasi Vikesin tuella hallintotyöntekijän ja toiminnanjohtajan. Järjestöä johdetaan nyt maanpaosta käsin, ja se on tehnyt tärkeää lehdistönvapauden loukkausten dokumentoimiseksi maassa sekä noin 200 nicaragualaisenjournalistin tukemiseksi niin maan sisällä kuinmaanpaossa.

El Faron ja Onda Localin tulot kuitenkin laskivat edelliseen vuoteen verrattuna. Mainostulot ja muu rahoitus eivät ole pysyneet pandemian ja poliittisen kriisin aikana entisellään.

Ikävä kyllä poliittiset kriisit Nicaraguassa ja El Salvadorissa eivät ole helpottumassa. Vuoden 2022 aikana Nicaraguassa on evätty toimiluvat jo sadoilta järjestöiltä, mukaan lukien Vikesin kumppani Centro Humboldt.

Odotus on, että vuodesta 2022 tulee journalisteille edellistä vaikeampi, ja häirintä kiihtyy.

Lisää samasta aiheesta