Uusi verkosto globaaleille journalisteille

30 maalis, 2022

Facebookissa toimiva ryhmä saa ensimmäisenä tiedon Kehitysjournalismin palkinnosta, Vikesin apurahoista ja tapahtumista. Verkostolle järjestetään myös räätälöityjä tilaisuuksia.

Vikes perusti viime viikolla epämuodollisen verkoston globaaleista asioista kiinnostuneille journalisteille. Aluksi ainakin verkosto toimii avoimena Facebook-ryhmänä, jonka nimi on Globaalit journalistit.

Taustalla on Vikesin toive verkostoitua paremmin kehityskysymyksistä kirjoittavien journalistien kanssa, ja halu tarjota alan journalisteille erilaisia palveluja.

Verkosto lanseerattiin 24. maaliskuuta ”Journalismia Afrikasta” -tilaisuudessa, jonka Vikes järjesti yhdessä ulkoministeriön kehitysviestinnän yksikön kanssa.

Apurahoja, palkinto, tilaisuuksia

Vikes ja ulkoministeriö ovat sopineet, että jatkossakin globaalien journalistien verkostolle järjestetään tapahtumia, esimerkiksi aamukahveja tai muita tiedotus- ja verkostoitumistilaisuuksia.

Verkostolle myös kerrotaan Vikesin palveluista ja tempauksista, kuten Kehitysjournalismin palkinnosta, jonka Vikes on perustanut yhdessä Suomen Punaisen Ristin, Helsingin Sanomain Säätiön ja Suomen Journalistiliiton kanssa.

Vikes kaavailee myös aloittavansa uuden matka-apurahan kehitysjournalismille vuonna 2023.

Koulutuksia ja kehitysakatemia

Vikes järjestää vuosittain koulutuksia sekä journalisteille että alan opiskelijoille. Globaalien journalistien verkosto voi toimia yhtenä koulutusten kohderyhmänä, mutta myös asiantuntijoiden lähteenä.

Koulutuksia järjestetään eri puolilla Suomea, ja usein niihin kaivataan asiantuntevia ulkomaanjournalisteja kouluttamaan ja jakamaan kokemuksiaan. Heitä voidaan jatkossa etsiä myös uuden verkoston piiristä.

Myös ulkoministeriö jatkaa työtään journalistien kanssa. Se järjestää vuosittain Kehitysakatemian, joka perehdyttää suomalaisia toimittajia kehityskysymyksiin. Akatemian päätyttyä osallistujia rohkaistaan liittymään Globaalien journalistien ryhmään.

Lisää samasta aiheesta