Ulkoministeriö: Sananvapaus on tärkeää demokratialle, mutta Suomen kehityspolitiikassa media jää vähälle huomiolle

9 marras, 2022

Ihmisoikeudet, oikeusvaltioperiaate, sananvapaus, hyvä hallinto ja korruption kitkeminen ovat tärkeitä demokratian rakennuspalikoita. Suomen kehityspolitiikan tulosraportti kertoo, että demokratiaa tuetaan, mutta media jää pieneen rooliin.

Ulkoministeriö julkaisi tänään 9. marraskuuta Tulosraportin kehityspolitiikan tuloksista vuosina 2019–2021.

Raportissa ja samalla Suomen kehityspolitiikassa on viisi painopistealuetta: tasa-arvo, talous, koulutus, demokratia ja ilmasto. Demokratian osalta raportti kertoo jo tutuksi käynyttä, surullista kuvaa: Enää vain kolmekymmentä prosenttia maailman ihmisistä elää demokraattisessa maassa.

”Demokratian mittarit näyttivät viimeksi näin heikkoja lukuja vuonna 1989”, raportissa todetaan.

Myös kansalaisyhteiskunnan toimintatila on supistunut. Lähes kaksi miljardia ihmistä asuu maassa, jossa kansalaisyhteiskunta ei voi raportin mukaan toimia vapaasti.

Laaja demokratiakäsitys

Suomi on kehityspolitiikassaan omaksunut niin sanotun laajan demokratiakäsityksen, jossa ”ihmisoikeudet, oikeusvaltioperiaate, sananvapaus, hyvä hallinto ja korruption kitkeminen nähdään tärkeinä, toisistaan riippuvaisina demokratian elementteinä”, raportissa sanotaan.

Yhtenä kehityspolitiikan tavoitteena on, että Suomen tukemat yhteiskunnat ovat aiempaa demokraattisempia ja paremmin toimivia.

Vuosina 2019–2021 onkin tuettu 68 000 ihmisoikeuspuolustajaa, journalistia ja ammattiyhdistysaktiivia sekä 170 000 virkahenkilöä tai vaaleilla valittua henkilöä. 5 705 000 ihmistä sai Suomen tuella oikeusapua.

Raportissa kuitenkin todetaan, että Suomen demokratiatyössä oikeusjärjestelmien vahvistaminen ja vapaan median tukeminen ovat jääneet pienempään rooliin.

Luvut muilla painopistealueilla ovat merkittävästi suurempia. Seksuaalikasvatusta on esimerkiksi tarjottu 92 miljoonalle nuorelle, hätäapua on tarjottu yli 100 miljoonalle ihmiselle ja jopa 500 miljoonaa ihmistä on saanut parempia sääpalveluita.

Vikes ainoa, joka keskittyy mediaan

Vikes onkin ainoa toimija Suomessa, joka keskittyy vapaan median tukemiseen kehitysyhteistyöllä.

Vikesin kumppanit Keski-Amerikassa, Itä-Afrikassa ja Aasiassa muun muassa kouluttavat journalisteja ja media-alan ammattilaisia, tukevat ay-oikeuksien toteutumisessa, edistävät sukupuolten välistä tasa-arvoa mediassa ja kohentavat median laatua.

Vikesin vuoden 2021 työn tuloksista voi lukea lisää Työmme tuloksia -sivulta.

Kuva: Esa Salminen

Lisää samasta aiheesta