Ulkoministeriö myöntää Vikesille ohjelmatukea kehitysyhteistyöhön

26 marras, 2021

Eilen tulleen päätöksen myötä Vikes siirtyy ”suurten joukkoon” kehitysyhteistyön kentällä. Ohjelmatuki mahdollistaa laajemman ja joustavamman työn kehitysmaiden journalistien tukemiseksi.

Vikes toimii muun muassa Somaliassa. Kuvassa journalistit Farhiya ja Amal rauhankoulutuksessa. Kuva: Wali HashiUlkoministeriö myöntää Vikesille valtionavustusta kehitysyhteistyöohjelman toteuttamiseen. Tuki on yhteensä 1 933 433 euroa vuosille 2022–2025.

”Olen erittäin ilahtunut ja ylpeä, että Vikes nousee ikään kuin suurten joukkoon suomalaisessa kehitysyhteistyössä”, sanoo Vikesin toiminnanjohtaja Auli Starck.

”Näen tämän päätöksen myös osoituksena siitä, että Vikesin tähänastinen työ on ollut tuloksellista ja toisaalta että sananvapauden ja median tukeminen nähdään  tärkeänä osana Suomen kehityspolitiikkaa.”

Ulkoministeriö tukee suomalaisten järjestöjen kehitysyhteistyötä pääasiassa kahdella tapaa: yksittäisiä hankkeita hanketuella ja kokonaisvaltaisempia ohjelmia ohjelmatuella.

Tähän saakka Vikes on tehnyt kehitysyhteistyötä hanketuella. Osa hankkeista jatkuu vielä vuoteen 2024, ja ne siirretään osaksi uutta ohjelmaa. Yhteensä Vikesin kehitysyhteistyö on vuosittain noin miljoonan euron suuruinen.

Ministeriö myönsi ohjelmatukea 23 järjestölle yhteensä reilut 276 miljoonaa euroa. Suurin osa hakijoista oli saanut ohjelmatukea aiemmin. Uusina mukaan nousivat Vikesin lisäksi Helsingin Diakonissalaitos, Suomen YMCA:n liitto (NMKY) ja Väestöliitto.

Median ja kansalaisyhteiskunnan tukemiseen

Kansalaisyhteiskunnan tila on kaventunut globaalisti, toteaa kehitysministeri Ville Skinnari ulkoministeriön tiedotteessa.

”Tämä kehityskulku uhkaa ihmisoikeuksien toteutumista ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Ohjelmatuki mahdollistaa suomalaisten kansalaisjärjestöjen ja niiden yhteistyökumppaneiden työn kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi kehittyvissä maissa.”

Ministeriö toteaa päätöksessään, että Vikesin ohjelma tuo erityistä lisäarvoa Suomen kehityspolitiikkaan, sillä se edustaa sananvapautta, mielipiteen ja ilmaisun vapautta, vapaan ja moniarvoisen median työskentelymahdollisuuksia sekä kansalaisyhteiskuntien vahvistamista.

”Ohjelma edistää Suomen kehityspolitiikan läpileikkaavia tavoitteita hyvin, varsinkin sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta”, päätöksessä kehutaan.

”Ohjelma keskittyy erityisesti hauraisiin, autoritaarisiin maihin, joissa vapaan, laadukkaan journalismin, sananvapauden, kansalaisyhteiskuntien ja kansalaisten toimintaedellytysten turvaaminen ja puolustaminen ovat erittäin tärkeitä. Ohjelmassa huomioidaan konfliktisensitiivisyys hyvin.”

Melkein kaikki muutkin laadulliset kriteerit Vikesin ohjelma täytti ministeriön mukaan erittäin hyvin. Riskien hallintaa Vikesin tulee kehittää. Vikes toimii useissa hauraissa ja riskialttiissa valtioissa, joten riskien hallintaa tulee kehittää entisestään osana kaikkea toimintaa.

Lisää samasta aiheesta