Toimittajien työehdot paranevat Somaliassa vähitellen

7 kesä, 2022

Vikesin Somalia-hankkeessa keskityttiin vuonna 2021 Somalian journalistiliiton ay-edunvalvonnan tukemiseen, turvallisuuskoulutuksiin yhdessä poliisin kanssa sekä Somalian kansallistelevision lastenohjelmatuotantoon.

Kuva: Somalian journalistiliittoSomaliassa Vikesillä on ollut kaksi pääasiallista kumppania: Somalian journalistiliitto ja maan kansallistelevisio SNTV.

Somalian journalistiliiton kanssa järjestettiin vuonna 2021 koulutuksia sananvapaudesta, turvallisuudesta ja ay-oikeuksista.

Vikesin tukemiin koulutuksiin Somaliassa osallistui vuonna 2021 kaikkiaan 145 journalistia maan kaikista osavaltioista. Koulutetuista journalisteista 32 prosenttia oli naisia. Turvallisuuskoulutuksiin on osallistunut myös poliiseja. Toiveena on, että median ja poliisin yhteisten koulutusten tuloksena journalisteja pidätetään jatkossa harvemmin työtehtävissä.

Ay-edunvalvontatyö tuotti vuoden 2021 aikana eniten konkreettisia tuloksia Somaliassa. Vuoden alussa julkaistiin opaskirja journalistien oikeuksista, ja se jaettiin Somalian journalistiliiton jäsenille ympäri maan. Opaskirjan avulla niin journalistit kuin mediatalojen johtajat ovat tulleet tietoisemmiksi ay-oikeuksista.

Liitto kampanjoi ay-oikeuksien puolesta aktiivisesti yhdessä journalistien kanssa noin 30 radio- ja tv-asemalla eri puolilla Somaliaa. Jokaisessa niissä on valittu kaksi luottamushenkilöä, yksi nainen ja yksi mies, edustamaan työntekijöitä neuvotteluissa työnantajien kanssa.

Ay-kampanjoinnin tuloksena suurin osa mediataloista on suostunut laatimaan työntekijöiden kanssa kirjalliset työsopimukset, ja suurin osa on alkanut myöntää palkallisia äitiys- ja sairauslomia. Palkanmaksusta on tullut säännöllisempää, ja työajoista pidetään paremmin kiinni.

Lastenohjelmat tuore saavutus

Toinen tärkeä kumppani Vikesille on ollut Somalian kansallistelevisio SNTV.

Vuonna 2021 parannettiin erityisesti SNTV:n lasten- ja nuortenohjelmatuotannon laatua. Ylen ruotsinkielisten lastenohjelmien tuottajina työskennelleet Karin Berglund ja Mira Myllyniemi vetivät vuoden aikana kolme koulutusta SNTV:n lastenohjelman tuotantotiimin kanssa.

Koulutuksiin osallistui kaikkiaan 15 journalistia, tuottajaa ja juontajaa SNTV:ltä. Lasten- ja nuortenohjelma ”Uusi sukupolvi” on saanut hyvän vastaanoton. Siinä lapset ja nuoret toimivat itse juontajina ja sisällöntuottajina, kun aiemmin Somaliassa harvoissa lastenohjelmissa aikuiset ovat opettaneet lapsia.

Evaluaatio: SNTV:n laatu silminnähden parantunut

Vikesin EU-hankkeesta tehtiin evaluaatio vuonna 2021, ja se kattaa osin myös ulkoministeriön tuella tehtyjä saavutuksia. Sen mukaan television tuotantoprosessit ovat nyt parempia ja ohjelmien laatu on silminnähden parempaa kuin ennen.

”Videon ja äänen laatu on nyt ammattimaisempaa, uutiset ovat lyhyempiä ja niissä on laajempi aihevalikoima”, arviossa todettiin.

”Kouluttajien antama oppi ja rohkaisu näkyy intohimona työtä kohtaan, ja ammattiin suhtaudutaan ylpeydellä.”

Vuoden aikana lanseerattiin myös uusi tv-kanava, SNTV2, joka keskittyy enemmän inhimillisiin tarinoihin, mikä tulee laajentamaan television aihevalikoimaa entisestään. Vuonna 2021 uusittiin myös kriittistä tv-kalustoa.

Yhteistyö jatkuu osana ohjelmaa

Pitkäaikaisena tavoitteena Vikesillä ja Somalian kansallistelevisiolla on ollut kehittää SNTV:stä julkisen palvelun media.

Maan uusittu medialaki linjaa, että näin pitäisikin olla. Ikävä kyllä lakiin on kirjattu lisäpykäliä, jotka ovat kansainvälisten lehdistönvapauden standardien vastaisia, eikä julkisen palvelun mediasta vielä voida puhua.

Ulkoministeriön tukema tämänhetkinen hankevaihe päättyy vuonna 2022. Kaikki vuoden 2022 toiminnot Somaliassa toteutetaan edellisiltä vuosilta siirtyneillä määrärahoilla. Jatkossa Somalia-työtä rahoitetaan ulkoministeriön myöntämästä ohjelmatuesta ja valmisteilla olevan EU-hankkeen tuella.

Lisää samasta aiheesta