Somaliassa toimittajilla ei juuri ole oikeuksia

14 syys, 2018

Somalian journalistiliitto järjestää Vikesin tuella ay-koulutuksia somalialaisille toimittajille eri puolilla maata. Koulutuksiin osallistuneet toimittajat puhuvat avoimesti hankaluuksistaan työpaikoilla, mutta tarjoavat myös ratkaisuja.

Olosuhteet ovat hankalat, mutta Vikesin ja Somalian journalistiliiton koulutukset ovat hyvin suosittuja. Kuva: Somalian journalistiliitto.Garowessa, Puntmaassa, toimittajat kertoivat paikallisille kouluttajille arjestaan.

Työ on heidän mukaansa erittäin epävarmaa ja turvatonta. Yli 80 prosenttia toimittajista työskentelee ilman työsopimusta, eikä irtisanomissuojaa ole. Jos omistajaa ei miellytä, lähtöpassit voivat tulla pienestäkin asiasta. Palkatonta harjoittelua hyväksikäytetään, eikä seksuaalinen ahdistelukaan ole harvinaista.

Luottamusmiesten valitseminen työpaikoilla olisi toimittajien mielestä hyvä idea, mutta jotkut pelkäävät myös, että mediatalojen omistajat pitäisivät työntekijöiden järjestäytymistä uhkana. Esimiehet ovat usein kaikkivoipaisia, sillä työntekijöiden ammattiosastoja ei ole olemassa. Harva uskoo, että asioiden riitauttaminen auttaisi, sillä oikeuslaitokseen ei luoteta.

Somaliassa monet toimittajat tekevät töitä ilman palkkaa. Silloin ainoaksi toimeentuloksi jää maksun ottaminen juttujen kohteilta, kuten poliitikoilta, virkamiehiltä tai yrittäjiltä. Toimittajat kertovat, että tv-kanavat laskuttavat yleensä 300 dollaria ja radioasemat 100 dollaria jutusta. Tämä johtaa heikkotasoisiin, eettisesti kyseenalaisiin ja usein riskialttiisiin sisältöihin mediassa.

Ensimmäisiä askeleita on se, että ongelmista uskalletaan puhua. Työnantajien kanssa on jo saatu käyntiin orastavaa dialogia journalistien työehdoista.

”Kouluttakaa meidän pomojamme”

Esimiehet eivät toimittajien mukaan tunne työntekijöiden oikeuksia, ja usein heidät on palkattu tehtäviin suhteiden, ei osaamisen perusteella.

Toimittajat toivovatkin, että myös mediaomistajia ja esimiehiä koulutettaisiin. Heidän mielestään mediatalojen olisi hyvä ymmärtää median puolueettomuus turvallisuuskysymyksenä, sillä toimittajia vainotaan, ja puolueellinen uutisointi on omiaan lisäämään sitä. Toimituksellinen linja ja median markkinointi tulisi myös pitää erillään, toimittajat toivovat.

Moni pysyisi töissä pidempään, jos oikeudet olisivat kunnossa. Nyt suurin osa toimittajista sanoo, että he lähtisivät parempiin töihin heti, jos sellainen löytyisi.

Koska toimittajien ongelmat ovat maanlaajuisia, toimittajat pitävät hyvänä sitä, että Somalian journalistiliitto tekee töitä ja kampanjoi yhdessä paikallisten toimittajayhdistysten kanssa eri puolilla maata. Tuloksia syntyy vain jos työntekijät ovat järjestäytyneitä ja toimivat yhtenäisesti.

Ay-koulutukset Somaliassa järjestetään Euroopan unionin ja ulkoministeriön rahoituksella. Vikesin Somalia-hankkeessa koulutetaan myös naistoimittajia sekä tv-toimittajia Somalian kansallistelevisiosta.

Paikallisten toimittajien kommentit kokosi toimittaja ja kouluttaja Abdalle Mumin.

Lisää samasta aiheesta