”Riippumaton media ja vapaa kansalaisyhteiskunta ovat edellytyksiä kehitykselle ja rauhalle.” – Kehityspoliittinen toimikunta

10 touko, 2019

KPT haluaisi Suomeen hallituskauden ylittävän kehityspoliittisen linjan. Siinä määriteltäisiin pääperiaatteet ja painopisteet, kuten demokratian tukeminen.

Kansalaiset tarvitsevat medialukutaitoa ja puolueetonta tietoa. Kuva: Shutterstock.Valtioneuvoston asettama Kehityspoliittinen toimikunta antoi eilen viimeisen vuosiraporttinsa Suomen kehityspolitiikan tilasta. KPT esittää, että Suomeen luotaisiin hallituskaudet ylittävä kehityspoliittinen linja, jota raportissa kutsutaan globaalin vastuun malliksi.

Siinä määriteltäisiin kaikkien puolueiden kanssa yhteistyössä kehityspolitiikan tavoitteet, painopisteet, periaatteet ja rahoituksen taso – ja jokainen hallitus voisi viilata käytännön toimia vuorollaan, mutta kevyemmin kuin nykyään.

Painopisteitä voisivat toimikunnan mielestä olla tasa-arvo, kehitysmaiden talouksien vahvistaminen, toimiva demokratia ja ilmastoasiat.

Kansanvalta edellytys rauhalle

Vikesin työn kannalta keskeistä esityksessä ovat toimivat demokraattiset yhteiskunnat.

Ulkoministeriö linjaa tällä havaa, että ”kansanvalta, ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä avoin ja toimiva julkinen hallinto ja julkiset palvelut, hyvä oikeusjärjestelmä, riippumaton media ja vapaa kansalaisyhteiskunta ovat edellytyksiä kehitykselle ja rauhalle.”

Kaikista eduskuntapuolueista ja monista järjestöistä koostuva kehityspoliittinen toimikunta jakaa tämän näkemyksen ja on huolestunut kansalaisyhteiskunnan tilan ja sananvapauden kapenemisesta maailmalla. Trendi tarvitsee vastavoimia, KPT linjaa.

”Oikeusvaltioperiaatteen sekä velvoittavan kansainvälisen ihmisoikeusjärjestelmän puolustamisen tulee olla entistä voimakkaammin Suomen kehityspolitiikan keskiössä.”

Puolueet, koulutus – ja myös media

KPT korostaa raportissaan puolueiden tukemisen ja koulutuksen merkitystä demokratian lujittamisessa.

”Demokratian toimivuus edellyttää, että kansalaisilla on riittävää ymmärrystä yhteiskuntien toiminnasta, poliittiseen järjestelmään sisältyvistä vastuista ja velvollisuuksista sekä omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan”, raportissa linjataan.

Riittävän ymmärryksen lisäksi tarvitaan myös luotettavaa ja kriittistä tietoa, muistuttaa Vikesin toiminnanjohtaja Auli Starck.

”Kuten KPT huomauttaa, sananvapaus ja kansalaisyhteiskunnan tila ovat huolestuttavalla tavalla kapenemassa.”

”Laadukas ja moniääninen media on edellytys sille, että ihmiset osaavat käyttää sananvapauttaan rakentavasti.”

Suomen tulevaa politiikkaa sorvataan paraikaa hallitusneuvotteluissa.

”Toivon, että hallitusohjelman laatijat muistavat sananvapauden, riippumattoman median ja kansalaisyhteiskunnan tärkeän roolin paitsi Suomessa, niin myös olennaisena osana Suomen kansainvälistä toimintaa”, Auli Starck sanoo.

”Ne ovat myös edellytys kehitykselle, rauhalle ja demokratialle.”

Lisää samasta aiheesta