Priset för utvecklingsjournalism 2022 – med temat kvinnor och flickor

15 marras, 2022

Som bäst hjälper journalismen att förstå världen och dess invecklade fenomen. Jämställdhet mellan och lika möjligheter för könen utgör kärnan för hållbar utveckling, och en högklassig journalism fördjupar vår förståelse av dem. Temat för tävlingen 2022 är kvinnor, flickor och jämställdhet.

Vi söker kandidater till priset för utvecklingsjournalism 2022.

2022 är temat kvinnor, flickor och jämställdhet mellan könen. Journalismen som får priset kan behandla till exempel kvinnors och flickors ställning och rättigheter, försvarande av dem i länder under utveckling eller nådda framsteg. Föreslå en belysande karaktär, undersökande journalism, ett TV-program eller en podcast som pristagare.

Kandidaterna söks 1.12.2021–30.11.2022 bland journalistiskt innehåll som publicerats i medier förbundna till journalistreglerna, vars målgrupp är i Finland. Innehållet ska vara publicerat på finska, svenska, samiska eller engelska.

Vem som helst kan föreslå kandidater under perioden 1.11.2022–9.12.2022 på adressen vikes.fi/kehitysjournalismipalkinto

Vinnaren utses av en oberoende jury och offentliggörs i januari 2023. Vinnaren tilldelas ett penningpris på 3 000 euro och därtill kan hedersomnämnanden tilldelas. Priset är beskattningsbar inkomst för mottagaren.

 

Juryn anser utvecklingsjournalistik vara innehåll som högklassigt behandlar teman om global hållbar utveckling, förnyar allmänhetens åsikter och attityder och ger nya perspektiv på utvecklingsländernas verklighet. Man vill särskilt ha med innovativa journalismformer från alla journalistiska branscher. Man har valt att avgränsa facklitteratur från tävlingen.

Priset grundades av Finlands Röda Kors, Vikes (Viestintä ja kehitys -säätiö), Helsingin sanomain säätiö och Journalistförbundet för att lyfta fram journalistiska publikationer som behandlar högklassiga och innovativa globala teman, och för att öka synligheten och värdesättningen av den finländska utvecklingsjournalismen.2022 tilldelades priset Karoliina Knuuti och Mika Niskanen med artikeln ”Hiilineutraali valtio, jossa asustaa hiilisyöppö kansa – ulkoistammeko päästömme?”. i Maailman Kuvalehti.

Föreslå en vinnare: vikes.fi/kehitysjournalismipalkinto

Mer information

Pekka Reinikainen
Planerare av påverkansarbetet
Finlands Röda Kors
[email protected]
040 178 2235

Esa Salminen
Kommunikationssakkunnig
Vikes (Viestintä ja kehitys -säätiö)
[email protected]
050 464 9532

Lisää samasta aiheesta