Monta hanketta – yhteinen tavoite

9 joulu, 2015

Viestintä ja kehitys säätiön (Vikes) Keski-Aasian projekti on edennyt loppuarviointiin. Vikes tavoittelee kumppaniensa kanssa tilaa riippumattomille media-alan ammattiyhdistyksille kolmessa Keski-Aasian valtiossa.

Vikes tavoittelee kumppaniensa kanssa tilaa riippumattomille media-alan ammattiyhdistyksille kolmessa Keski-Aasian valtiossa. Autoritaarisissa maissa kuten Tadžikistanissa ja Kazakstanissa ay-toimintaa säädellään tarkkaan.

Työn eteneminen onkin vaihdellut hankemaiden Tadžikistanin, Kirgisian ja Kazakstanin sisäisen kehityksen mukaan. Vaikka Kirgisiassa uuden liiton rekisteröiminen kävi sujuvasti, toiminnan aloittamisen muodollinen helppous ei vähennä tarvetta toimittajien motivoimiseen yhteisten tavoitteiden varmistamiseksi.

Aiemmat hankkeet mukaan laskien toimittajien ammattiyhdistystoiminnan kehittämistä on edistetty lähes 10 vuotta. Tavoitteenamme on ollut kokonaan uusien media-alan ammattiliittojen perustaminen, mahdolliselle jäsenkunnalle tiedottaminen, koulutus ja alueellisten jäsenjärjestöjen vahvistaminen.

Toimittajan ammatti ei ole Keski-Aasiassa enää yhtä kiinnostava eikä yhteiskunnallisesti merkittävä kuin aiemmin. Keskiaasialaisena erityispiirteenä on maksettujen juttujen merkittävä osuus median sisällöistä.

Lisäksi viihteellistyminen syö myös ammattikunnan omaa arvostusta. Muun muassa nämä tosiasiat tunnistamalla on kuitenkin voitu edetä ja puhua ay-asioista muun koulutuksen yhteydessä. Mukaan on tullut myös blogisteja. Sosiaalisen median merkitys lisääntyy, mutta toistaiseksi maltillisesti.

Diana Okremova: Valtio kiristää otettaan mediasta entisestään

Journalistien ammattiyhdistyksen vahvistamishankkeessa mukana ollut Pohjois-Kazakstanin mediakeskuksen johtaja Diana Okremova vastasi muutamiin kysymyksiimme maan pääkaupungissa Astanassa joulukuun alussa.

Miten mielestänne tavoittelemamme kehitys on edennyt maassanne? On todettava, ettei kehitystä ole tapahtunut paljon, mutta parannuksia on saavutettu. Toimittajat ovat entistä tietoisempia ammattiliiton ja järjestäytymisen tarjoamista mahdollisuuksista. Yhteisen päämäärän ymmärrys on selkeytynyt. Ammattiliittojen rekisteröinti saatiin alkuun. (Muotoseikkojen vuoksi rekisteröinti on kuitenkin jo peruttu Kazakstanissa.)

Millaiset edellytykset on jatkaa eteenpäin? Toimituksia ja toimittajia on edelleen innostettava ay-tietoisuuteen.

Minkälaisia puutteita olette havainneet? Journalisteilla on omat yksilölliset näkemyksensä. Yhteinen tavoite puuttuu eikä ammattikunnan aseman parantumiseen jakseta uskoa.

Miten yhteydenpito Vikesin kanssa on mielestänne toiminut? Yhteistyö on ollut ajankohtaista, tavoitteellista ja operatiivista.

Miten hankkeesta tiedottamisessa on mielestänne onnistuttu? Tavoitteisiin nähden hyvin.

Millaisen hankkeen aloittaminen olisi teistä kiireellisin tai tarpeellisin omassa maassanne? Maassamme tarvittaisiin tietoa julkisuuslain toimeenpanosta. (Kazakstanissa laki asiakirjojen julkisuudesta tuli voimaan joulukuun alussa.)

Millaisena näette maanne ja kokonaisuutena Keski-Aasian media-alan kehityksen lähimmän viiden vuoden aikana? Valtio kiristää otettaan mediasta entisestään; riippumaton media vähenee; sananvapauden rajoituksia venytetään, lisätään edelleen.

Teksti ja kuva: Toimittaja ja media-asiantuntija Jarmo Koponen

Lue lisää Vikesin hankkeesta Keski-Aasiassa: Tuemme journalistien ammatillista verkostoitumista Keski-Aasiassa

 

Lisää samasta aiheesta