Kestävä kehitys ja journalismi: tulevaisuuden toimittajien työkalupakki kuntoon

26 kesä, 2020

Tulevaisuuden toimittajat -hankkeen ensimmäisessä vaiheessa syntyi toimittajaopiskelijoiden kanssa kestävän kehityksen juttusarja. Toisessa vaiheessa julkaistaan kaikille avoin verkkokurssi.

Terri toimii oppaana syksyllä julkaistavalla Tulevaisuuden toimittajat – journalismia kestävästä kehityksestä -verkkokurssilla.Opintokokonaisuus oli mielenkiintoinen ja tarjosi käytännönläheisiä esimerkkejä siitä, miten voi itse toimia paremmin kuluttajana ja toimittajana.”

”Hyvät vierailijat. Yllätyin joka kerta, kuinka osaavia ihmisiä meille oli hommattu puhumaan ja se oli tosi kivaa. Heiltä oppi paljon uutta.”

”Kirjoittaminen merkityksellisistä aiheista, erilaisten toimittajien työhön tutustuminen.”

Esimerkiksi näin kommentoivat Voionmaan koulutuskeskuksen ja Laajasalon opiston toimittajaopiskelijat kestävän kehityksen opintokokonaisuuden parasta antia.

Opintokokonaisuus oli osa Vikesin ja Maailma.net-uutissivuston yhteistä Tulevaisuuden toimittajat  -hanketta, jonka tavoitteena on lisätä toimittajaopiskelijoiden tietämystä kestävästä kehityksestä ja tarjota heille valmiuksia käsitellä sitä journalismin keinoin.

Opintokokonaisuus muodostui kummassakin kansanopistossa pidetystä viidestä työpajapäivästä, jotka toteutettiin talvella 2019–2020. Teemoina olivat ilmastonmuutos, eriarvoisuuden kasvu, globaali muuttoliike, sananvapaus ja demokratia sekä vastuullinen kuluttaminen. Kussakin työpajassa oli puhujana aiheen asiantuntija sekä aihepiiriä seuraava konkaritoimittaja.

Työpajojen pohjalta opiskelijat kirjoittivat Maailma.netiin juttuja, jotka on julkaistu Tulevaisuuden toimittajat -sarjana.

”Monilla opiskelijoilla ei ollut syvällistä ennakkotietämystä kestävän kehityksen kysymyksistä. Siitä huolimatta he ideoivat juttuaiheita ennakkoluulottomasti, ja moneen artikkeliin löytyikin uusia näkökulmia, joita emme itse olleet osanneet ajatella”, sanoo Maailma.netin päätoimittaja Teija Laakso.

Tulevaisuuden toimittajat -verkkokurssi julkaistaan syksyllä 

Tulevaisuuden toimittajat -hankkeen pidemmän aikavälin tavoitteena on, että suomalaisessa journalismissa käsiteltäisiin globaaleja kehityskysymyksiä nykyistä enemmän ja monipuolisemmin.

Talven työpajoissa tavoitettiin melko rajattu joukko tulevia toimittajia, joten hankkeen toisessa vaiheessa oppia ja vinkkejä jaetaan suuremmalle joukolle kaikille avoimen verkkokurssin avulla.

Tulevaisuuden toimittajat – journalismia kestävästä kehityksestä -verkkokurssilla käydään läpi koko jutuntekoprosessi ideoinnista varsinaiseen jutun rakentamiseen kestävän kehityksen lasien läpi tarkasteltuna.

Pääkohderyhmänä ovat globaaleista kehityskysymyksistä kiinnostuneet toimittajaopiskelijat.

”Yleistajuinen kurssi sopii toki inspiraatioksi myös jo työelämässä oleville toimittajille – ja miksei toisaalta myös esimerkiksi lukiolaisten mediakurssille”, arvioi hankekoordinaattori Sanna Jäppinen Vikesistä.

Kurssin oppaana toimii Terri-hahmo, jonka esittämiin kysymyksiin vastailevat videoilla sekä kestävän kehityksen asiantuntijat että kokeneet toimittajat – samaan tapaan kuin työpajoissa.

Kurssilla ovat mukana:

  • Terhi Hautamäki, toimittaja
  • Kristiina Markkanen, toimittaja-tietokirjailija
  • Abdi Musse Mohamud, toimittaja-tulkki-kääntäjä
  • Esa Salminen, toimittaja-tietokirjailija
  • Maija Lumme, vastuullisen kulutuksen asiantuntija
  • Auli Starck, toiminnanjohtaja
  • Leo Stranius, kestävän tulevaisuuden johtaja
  • Matti Ylönen, tutkija

”Verkkokurssi julkaistaan syksyllä, ja järjestämme lokakuussa seminaarin aiheesta kestävä kehitys ja journalismi. Esittelemme silloin hankkeen aikana saatuja oivalluksia ja kuulemme toivon mukaan myös työpajoissa ja verkkokurssilla mukana olleiden konkaritoimittajien näkemyksiä aiheesta”, Jäppinen sanoo.

Tulevaisuuden toimittajat -hanketta rahoittaa ulkoministeriö viestintä- ja globaalikasvatustuella.

Lisää samasta aiheesta