Evaluaatio: Vikesin työ Keski-Amerikassa on tärkeämpää kuin koskaan

15 huhti, 2020

Ulkopuolisen arvionnin mukaan Vikesin työ Nicaraguassa, El Salvadorissa ja Hondurasissa on ollut menestyksellistä vaikeat olot huomioon ottaen. Yhteistyötä tulisi jatkaa, ja mukaan tulisi ottaa uusia kumppaneita ja vähemmistöryhmiä, evaluaatiossa suositellaan.

Kuva: Kimmo LehtonenVikes on tukenut itsenäistä mediaa, kansalaisjärjestötiedotusta ja journalisteja Nicaraguassa vuodesta 2007. Viime vuosina toiminta on laajentunut El Salvadoriin ja Hondurasiin. Tuoreen evaluaation mukaan Vikesin tuki alueella on tärkeämpää kuin koskaan.

”Toimittajilla on ennennäkemättömiä haasteita: laskevista tuloista rikkinäiseen bisnesmalliin, uudenlaiseen sensuuriin, turvallisuusuhkiin ja misinformaatiokampanjoihin”, evaluaatiossa todetaan.

Näissä oloissa Vikesin työ alueella on ollut evaluaation mukaan tarkoituksenmukaista ja menestyksekästä. Vikes on evaluaation mukaan edistänyt kansalaisyhteiskunnan oikeutta saada tietoa ja median oikeutta ilmaisunvapauteen.

Evaluaatio käsittelee ulkoministeriön rahoittaman kaksivaiheisen hankkeen vuosia 2017–2019. Sen on toteuttanut pitkän linjan kehitysyhteistyön ja kehityspolitiikan asiantuntija Marko Lehto.

Kumppanit: Solidaarisuus nyt erittäin tärkeää

Vaikka median vapaus ja ilmaisunvapaus ovat perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia, Keski-Amerikan maiden monimutkainen poliittinen tilanne ja turvallisuusolot ovat hankaloittaneet itsenäisen median työtä. Lehdistönvapausindeksin mukaan kaikissa alueen maissa lehdistönvapaus on huonommalla tolalla kuin 10 vuotta sitten.

Lehdon haastattelemat Vikesin kumppanit korostivat kansainvälisen solidaarisuuden merkitystä vaikeina aikoina. Vikesin työ saa heiltä erityistä kiitosta siitä, että säätiö on tehnyt etenkin Nicaraguassa työtä niiden toimittajien kanssa, jotka ovat jääneet maahan tekemään niin sanottua selviytymisjournalismia – monien muiden joutuessa pakenemaan maasta hallinnon painostuksen takia.

Vikes saa kiitosta myös siitä, että se on toimittajien säätiö, joka pystyy antamaan toimituksille ja toimittajien järjestöille teknistä tukea rahoituksen lisäksi.

Digitaitoja, turvallisuutta ja parempaa omavaraisuutta

Hankkeessa toteutettujen koulutusten ja työpajojen seurauksena kaikkien hankekumppaneiden työ on parantunut: digitaidot ovat kehittyneemmät, tutkivaa journalismia osataan paremmin ja kansalaisille saadaan paremmin tietoa ja mahdollisuuksia osallistua demokratian rakentamiseen, evaluaatiossa sanotaan.

Vikes on myös parantanut toimittajien turvallisuutta käytännön opeilla siitä, miten rankoissa oloissa voi työskennellä turvallisesti.

“Itsenäisen median, toimittajien ja kansalaisyhteiskunnan verkostoituminen ja yhteistyö toimii nyt luotettavammin kuin koskaan, ja hankkeen aikana on syntynyt myös uusi yhteistyössä tehtävän journalismin konsepti”, Lehto kirjoittaa.

Evaluaatio pitää tämän yhteistyön roolia ensiarvoisen tärkeänä kansalaisten tietoisuuden lisäämisessä alueen erityiskysymyksistä, kuten ihmisoikeuksien loukkauksista, sukupuolisen tasa-arvon puutteista sekä ilmasto- ja ympäristökriisistä.

Hankkeen puitteissa on järjestetty koulutuksia myös yritystoiminnan kehittämisestä, markkinoinnista ja tehokkaasta hallinnosta. Kumppanien taloudellinen kestävyys on evaluaation mukaan parantunut, mutta itsenäinen media tulee Lehdon mukaan tarvitsemaan ulkopuolista tukea niin kauan kunnes poliittinen tilanne alueella paranee.

Suositukset: Jatketaan ja laajennetaan yhteistyötä

Itsenäisen median suurin ongelma Keski-Amerikassa on rahoituksen ja turvallisuuden puute. Evaluaatiossa kehotetaankin Vikesiä laajentamaan yhteistyötä alueella ja ottamaan mukaan enemmän kumppaneita ja mediataloja, myös maanpaossa olevia toimittajia. Erityisesti uusi tutkivien toimittajien järjestö Nicaraguassa ansaitsisi evaluaation mielestä tukea.

Muita suosituksia pähkinänkuoressa:

  • Jatketaan yhteistyötä samoilla sisällöillä: tuetaan yritys- ja markkinointistrategioita ja verkostoitumista, järjestetään koulutuksia ja tuetaan tutkivaa journalismia.
  • Otetaan paremmin huomioon vähävaraiset, vammaiset, ikääntyvät ja alkuperäisväestöihin kuuluvat ihmiset, sillä digitaalinen kuilu alueella syvenee.
  • Jatketaan Keski-Amerikan journalismifoorumi ForoCAPin tukemista ja ryhdytään foorumin pitkäaikaiseksi kumppaniksi.
  • Osallistutaan yhä tiiviimmin rahoittajien väliseen yhteistyöhön.
  • Nykyisen hankkeen päättyessä selvitetään kumppanijärjestöjen kehittämistarpeet jatkoa varten ja luodaan malli seurantaan ja arviointiin.

Evaluation suosituksia on käytetty uuden jatkohankkeen suunnittelussa.

Lisää samasta aiheesta