Arviointiraportti: Tutkivan journalismin tukemista Nepalissa on jatkettava

29 kesä, 2016

Tänään julkaistava arviointiraportti antaa hyvän arvosanan Vikesin ja Nepalin tutkivan journalismin keskuksen yhteiselle koulutushankkeelle. Hankkeen koulutukset ovat olleet tehokkaita ja erittäin tarpeellisia.

Vikes kouluttaa Nepalin tutkivan journalismin keskuksen (Centre for Investigative Journalism, CIJ) kursseilla ja projekteissa paikallisia toimittajia tutkivaan journalismiin. Kolmivuotisen hankkeen päätavoitteena on ollut vahvistaa paikallisten journalistien ammattitaitoa ja antaa heille työkalut tehdä tutkivaa journalismia. Vikesin hanke hyödyttää median ja tiedonvälityksen monipuolistumista, faktoihin perustuvaa yleistä keskustelua ja tätä kautta myös maan demokratiakehitystä.

Hankkeen aikana (2013-2015) koulutettiin yhteensä 70 toimittajaa eri puolilta Nepalia. Arviointiraportin mukaan koulutukset saavuttivat tavoitteet ja saivat osallistujilta paljon kehuja. Hanke onnistui tarjoamaan osallistujille teoreettista tietoa ja käytännön taitoja tehdä tutkivia juttuja, joita valtavirrassa elävät mediatalot eivät muuten tekisi. Lisäksi ne auttoivat toimittajia ymmärtämään riippumattoman ja tutkivan journalismin merkityksen maan kehitykselle.

Eri puolilla maata järjestetyt koulutukset vahvistivat pääkaupunki Kathmandun ulkopuolisten paikallisten medioiden kapasiteettia. Kaukaisissa maanosissa järjestetyt koulutukset motivoivat syrjäseutujen toimittajia tekemään tutkivia juttuja, millä on suora vaikutus nepalilaiseen yhteiskuntaan. Hankkeen parissa julkaistut jutut johtivat vaikuttaviin muutoksiin yhteiskunnassa ja tulevat jatkossakin inspiroimaan toimittajia tekemään haastavia reportaaseja.

Hanke onnistui myös kouluttamaan laadukasta työvoimaa ja tuottamaan tutkivaa sisältöä Nepalin mediaan. Kaiken kaikkiaan CIJ:llä on ollut hankkeen kautta suuri vaikutus maan mediaan, mutta keskuksen tulee varmistaa tulosten jatkuvuus.

Viime vuoden tuhoisan maanjäristyksen jälkimainingeissa ja demokratiaprosessin jatkuessa tarve riippumattomalla, laadukkaalle ja tinkimättömälle tutkivalle journalismille on suuri. Arviointiraportin mukaan keskuksen ja Vikesin tuleekin jatkaa toimittajien kouluttamista ja tukemista tutkivaan journalismiin. Myös keskuksen ohjaajien ja mentoreiden motivaatio ja sitoutuminen tulee säilyttää. Jatkuvuuden kannalta on myös tärkeää järjestää seurantamekanismeja hankkeen tulosten pysyvyyden varmistamiseksi.

Raportin mukaan CIJ:n ja Vikesin tulisi keskittyä mahdollisissa jatkohankkeissa erityisesti uusien mediataitojen, kuten digitaalisen- ja multimedian sekä datajournalismin opetukseen. Vikesin ansiosta CIJ on vahvistunut myös organisaationa ja toimittajaverkoston kehitys tulee varmistaa myös jatkossa.

Lue ja lataa raportti (englanniksi):

Lisätietoja:
Lue CIJ:n raportteja (englanniksi).

Lisää samasta aiheesta