Arviointiraportti: Lisää verkkokoulutusta Tansanian maaseututoimittajille ja alan oppilaitoksille

24 huhti, 2016

Tänään julkaistava arviointiraportti antaa hyvin myönteistä palautetta Vikesin internetkoulutushankkeesta Tansaniassa. Raportin mukaan hankkeen koulutukset ovat olleet tehokkaita, tuloksellisia ja erittäin tarpeellisia tansanialaisille journalisteille.

Patricia Nchia ja Shafii Ndege osallistuivat verkkokoulutukseen Mtwarassa tammikuussa 2016. Kuva: Markku LiukkonenKoulutuksiin osallistuneet toimittajat kokevat, että heidän osaamisensa ja ammattitaitonsa on kohentunut suuresti koulutuksen ansiosta. Toimittajat pystyvät nyt tekemään tutkivampia juttuja ja ohjelmia, jotka ovat aiempaa tasapuolisempia ja sisältävät enemmän faktoja.

Tulevissa hankkeissa Tansaniassa Vikesin tulisi keskittyä entistäkin enemmän maaseutukaupungeissa toimivien aluetoimittajien ja yhteisöradioasemien tukemiseen, arviointiraportissa kehotetaan. Myös naistoimittajien koulutusta tulisi lisätä. Raportti suosittelee myös jatkokoulutusten järjestämistä media-alan oppilaitosten opettajille, jotta tutkivan verkkojournalismin opetus voitaisiin saada sisällytettyä oppilaitosten opetusohjelmiin.

Vikesin ja sananvapausjärjestö MISA Tanzanian järjestämiin internetkoulutuksiin on osallistunut yli 700 toimittajaa, päätoimittajaa ja alan opettajaa eri puolilla Tansaniaa. Swahiliksi ja englanniksi pidetyissä koulutuksissa on opeteltu muun muassa tiedonhakua, faktantarkistusta, bloggaamista ja tietoturvan perusteita. Ennen Vikesin koulutuksia Tansaniassa ei järjestetty minkäänlaista opetusta internetin käytössä toimitustyössä.

Arvioinnin on laatinut Dar es Salaamissa asuva vapaa toimittaja ja mediakonsultti Henri Purje. 28-sivuinen raportti perustuu kymmeniin haastatteluihin hankkeen hyödynsaajien, kouluttajien ja tansanialaisten mediavaikuttajien kanssa.

Lue ja lataa raportti (englanniksi):

Evaluation report recommends: More internet training to upcountry journalists and journalism schools in Tanzania

Significant positive changes can be observed among journalists, who have taken part in Vikes internet training courses in Tanzania, according to an evaluation report published today. Most trainees feel that their skills have improved greatly as a result from the trainings. They are now able to produce better researched, better balanced and more detailed stories than before.

The evaluation suggests that in future projects, Vikes should focus even more on upcountry journalists and community radio stations, and encourage more women to take part in the trainings. Another key recommendation is to continue providing training to journalism tutors at colleges and universities in order to include investigative internet training into the study programmes at journalism schools.

Vikes and its partner organization MISA Tanzania have provided internet training for more than 700 journalists, editors and journalism tutors in Tanzania. Key skills that the journalists have learnt include searching for information online, fact-checking, and improved data security. No training focusing on the journalistic use of the internet was offered in Tanzania before the first Vikes project started at the University of Iringa in 2006.

The 28-page evaluation report was produced by Henri Purje, an independent media consultant based in Dar es Salaam. Main sources of information were key informant interviews conducted in Tanzania with dozens of project beneficiaries and other media stakeholders.

You can download the report here.

Lisää samasta aiheesta