15-vuotias Vikes on paikkansa vakiinnuttanut säätiö

25 marras, 2019

Vikesin toiminnanjohtaja Auli Starck sanoo, että Vikes on kasvanut ja vakiinnuttanut paikkansa, vaikka kehitysyhteistyö ympärillä on ollut myllerryksessä. Tulevaisuudessa hän toivoo vielä yhtenäisempää Vikesiä.

Auli Starck, miten kuvaisit Vikesin nykytilaa?
Vikes on vakiinnuttanut asemansa toimittajien ja sanan-vapauden tukijana. Vaikka kehitysyhteistyötä on leikattu ja järjestöistä osa on joutunut lopettamaan toimintansa, Vikes on selvinnyt ja toimii hyvin. Vikesin tuntevilta ihmisiltä kuulee paljon kiittävää puhetta. Toki me voisimme olla media-alalla vieläkin tunnetumpi toimija.

Olemme myös kasvaneet pois siitä, että tekisimme vain ulkoministeriön rahoittamia kehitysyhteistyöhankkeita. Vikes on alkanut tehdä enemmän työtä Euroopassa ja Suomessa, sillä meilläkin on ongelmia sanan- ja lehdistönvapauden kanssa. On saatu EU-rahoitusta, verkostoiduttu Euroopassa ja tehty kotimaassa paljon koulutuksia. Minullekin suomalaiset toimittajat ovat tulleet kehumaan Vikesin koulutuksia. Siinä me olemme aika ainutlaatuinen toimija Suomessa.

Mikä sinua työllistää paraikaa?
Akuutein asia on uuden EU-rahoitteisen globaalikasvatushankkeen aloitus. Siinä koulutetaan ja verkostoidaan toimittajia Suomessa ja Euroopassa erityisesti globaaliin muuttoliikkeeseen liittyen.

Entä lähitulevaisuudessa?
Toivoisin, että saisimme Vikesiin vähän yhtenäisempää linjaa, kun tähän asti olemme olleet ehkä enemmän rypäs erillisiä hankkeita. Tulevaisuudessa Vikes voisi olla enemmän kuin hankkeidensa summa. Siihen tarvitaan pikku hiljaa enemmän hankkeiden ja toimintojen välistä keskustelua, henkilökunnan kouluttamista ja hallinnon kehittämistä. Ei mitään suuria mullistuksia, vaan pitkäjänteistä kehitystyötä.

Tavoitteletko Vikesille kasvua?
En suurta loikkaa, olen hallitun kasvun ja tasapainon kannattaja. Välillä voi tietenkin tulla piikkejä, jos saamme jonkun isomman hankerahoituksen. Kasvu ei ole ensisijaista, eikä suuressa määrin mahdollistakaan, koska rahoitus melkein aina edellyttää myös omaa varainhankintaa.

Varainhankinta on meille tärkeää, mutta usein työlästä, ja sitä pitää kehittää. Sinänsä on hyvä, että meillä on nykyään useampia rahoituslähteitä: jos yksi kuivuu tai sitä leikataan, ei toimintaa ole pakko lopettaa.

Mikä sinua ilahduttaa työssäsi Vikesin toiminnanjohtajana?
Olen aika uusi tässä tehtävässä. Usein tapaan ihmisiä, joilla on ollut nyt tai aiemmin joku linkki Vikesiin, ja se ilahduttaa aina, kun he tulevat kertomaan, miten hienoa työtä Vikes on tehnyt tai mitä he ovat työstä saaneet. Näitä kohtaamisia on paljon, ja niistä tulee sellainen olo, että me teemme vaikuttavaa työtä.

Lisää samasta aiheesta