​Kuinka kehityskysymysten käsittelyä mediassa lisätään käytännössä?

1 joulu, 2015

Viestintä ja kehitys –säätiö (Vikes) vei ryhmän toimittajia Virosta, Latviasta, Liettuasta, Tsekistä ja Slovakiasta Nigeriaan tutustumaan kehityskysymyksiin. Toimittajat osallistuivat myös kolmipäiväiseen koulutukseen kestävästä kehityksestä Helsingissä.

Oppitunti toimittajilta toimittajille

Syvempi ymmärrys kehityskysymyksistä tarvitsee luovia keinoja ja aitoa kohtaamista. Tärkeät teemat köyhyydestä ilmastonmuutokseen kiinnostavat tavallista mediankuluttajaakin, mikäli ne tarjotaan aidon ja uskottavan tarinan kautta. Monimutkaisilla maailmanlaajuisilla kysymyksilläkin täytyy olla kasvot. Myös kaikkein heikoimpien ja köyhimpien tulee saada äänensä kuuluviin.

Nämä neuvot korostuivat Viestintä ja kehitys –säätiön EU-hankkeen koulutuksessa Helsingissä, kun kokeneet suomalaiset journalistit Rauli Virtasesta Niklas Meltioon jakoivat kokemuksia työstään. Vikesin järjestämät koulutukset ja opintomatkat on suunnattu Virosta, Latviasta, Liettuasta, Tsekistä ja Slovakiasta tuleville nuorille ja kokeneemmille toimittajille. Tänä vuonna Vikesin koulutukseen Helsingissä osallistui yhteensä 14 toimittajaa huhtikuussa 2015.

Koulutuksen tähtivieras, Ison-Britannian yleisradioyhtiö BBC:n entinen Afrikan kirjeenvaihtaja Mark Doyle, korosti osallistujille kotitöiden tekemisen merkitystä ja ulkomaanraportointiin liittyviä logistisia haasteita. Sen lisäksi, että ulkomaantoimittaja käyttää 90 prosenttia työajastaan asioiden suunnitteluun, odotteluun ja käytännön pulmiin, tulee hänen myös varautua siihen, että leijonanosa työajasta kuluu kotitoimituksen suostutteluun juttujen tärkeydestä. Doylella itsellään on tästä yli 20 vuoden kokemus. Hän on tehnyt maailmaa muuttaneita juttuja muun muassa Sierra Leonen sisällissodasta, Tšetšeniasta, Afganistanista, Somaliasta sekä Ruandan kansanmurhasta.

Meillä ja maailmalla tarvitaan vaihtoehtoisia ja moniäänisiä tiedonlähteitä. On selvää, että tiedotusvälineiden uutisointitavalla on paljon merkitystä maailmankuvan muodostuksessa. Maailmankuvan ja todellisuuden välinen ero kärjistyy myös uutistoimistoiden ja median vähäisten ulkomaanresurssien takia. Toisaalta myös avustusjärjestöjen ja keräyskampanjoiden välittämä kuva maailmasta on usein yhtä kärsimystä ja täynnä ongelmia, sillä tarkoituksena on kerätä rahaa tilanteen parantamiseksi.

Viestintä ja kehitys -säätiön kolmivuotinen EU-hanke pyrkii korjaamaan näitä epäkohtia tarjoamalla toimittajille käytännön työkaluja työhön, purkamalla stereotypioita kehittyvistä maista sekä tarjoamalla lisätietoa maailmanlaajuisista kehityskysymyksistä. Hankkeessa on mukana kumppaneita yhteensä seitsemästä muusta EU-maasta (Viro, Latvia, Liettua, Tsekki, Slovakia, Iso-Britannia ja Irlanti). Hanke saa rahoituksensa Euroopan unionilta ja on osa kehitysyhteistyön eurooppalaisen teemavuoden kampanjaa. Hankkeen päätavoitteena on lisätä Euroopan kansalaisten tietoisuutta globaaleista kehityskysymyksistä median kautta.

Silmiä avaavat opintomatka

Vikesin järjestämälle reilun viikon mittaiselle matkalle Nigeriaan pääsi kuusi valittua journalistia. Lokakuun 2015 lopussa järjestetyn opintomatkan aikana toimittajat muun muassa viettivät kolme päivää Ogonimaassa öljytuhoalueilla paikallisten yhteisöjen, toimittajien sekä Vikesin kumppanijärjestön Environment Rights Actionin vieraina. Ryhmä vieraili myös pahimmilla öljytuhopaikoilla Goissa ja Bodossa ja Ken Saro-Wiwan kotikylässä Benessä.

Öljytuhoalueilla vieraillessaan osallistujat ymmärsivät, että globaalit kehityskysymykset ovat pohjimmiltaan meitä kaikkia koskettavia poliittisia kysymyksiä, kuten yksi toimittajista kirjoittaa palautteessaan:

”Ymmärtääkseni ongelman laajuuden, minulle oli hyvin tärkeää nähdä öljysaasteen vaikutukset paikallisten yhteisöjen elämään omin silmin ja kuulla muista, näkymättömistä seurauksista, paikallisilta asiantuntijoilta. En sanoisi, että Niger Deltan tilanne on ainoastaan kehityskysymys. Se on myös poliittinen kysymys.”

Toimittajat tekivät myös urbaanimpia juttuja Port Harcourtin kaatosateessa. Viimeiset matkapäivät maan pääkaupungissa Abujassa pitivät sisällään tapaamisia virkamiesten sekä esimerkiksi kansalaisaktivisti Jaye Gaskiyan kanssa. Abujassa toimittajat tekivät juttuja muun muassa Boko Haramista. Australialaisen Institute for Economics and Peace -tutkimuslaitoksen raportin mukaan Boko Haramin iskuissa kuoli 6 644 siviiliä vuonna 2014. Toimittajat tutustuivat muun muassa Boko Haramin pommi-iskun tuhoamaan päivälehti ThisDayn entiseen toimitaloon Abujassa.

Baltian maista, Tsekistä ja Slovakiasta tulleet journalistit antoivat matkalle ja koulutukselle kiitettävän arvosanan. Erityisesti toimittajat kehuivat palautteessaan yhteistyötä nigerialaisten toimittajien kanssa. Toimittajia ei vietykään tyypilliseen tapaan toimistosta toiseen, vaan he pääsivät tekemään käytännön työtään yhdessä paikallisten toimittajien kanssa heti ensimmäisestä matkapäivästä alkaen.

Matkan aikana jätettiin myös runsaasti aikaa toimittajien omien juttuideoiden kehittämiseen ja haastattelujen metsästämiseen. Yhteistyö paikallisten toimittajien kanssa laajensi kaikkien osallistujien maailmankuvaa.

Vikesin kontaktiverkostot kehittyvissä maissa mahdollistavat kokemusten jakamisen kehittyvien maiden toimittajien sekä eri EU-maiden toimittajien välillä. Myös Helsingissä järjestetty koulutus oli purrut, sillä sekä nigerialaiset toimittajat että matkalle mukaan lähtenyt Vikesin Nigerian hankkeen koordinaattori Peik Johansson kehuivat ryhmän lukeneen kotiläksynsä hyvin.

Journalistit mukaan viestimään kestävän kehityksen tavoitteista!

Useilla hankkeessa mukana olevilla mailla on Suomea lyhyemmät perinteet kehitysyhteistyöstä ja maiden uutistoimistojen resurssit ovat pienet. Toimittajat ymmärsivät kuitenkin viimeistään opintomatkan aikana, että tärkeät teemat köyhyydestä ilmastonmuutokseen koskettavat heitäkin. Juttujen tekeminen kehittyvistä maista ei ole mahdotonta. Tästä kertoo sekin, että jokainen matkalle osallistuneista suosittelisi samanlaista matkaa kollegoilleen.

”Ennen matkaa en tiennyt juurikaan mitään öljyntuotannosta ja siihen liittyvistä ongelmista tai ympäristöongelmista Niger Deltan alueella. Matkan jälkeen tulen varmasti käsittelemään köyhyyteen, ympäristöön, ilmastonmuutokseen ja demokratiaan liittyviä kehityskysymyksiä työssäni”, yksi toimittajista kirjoittaa palautteessaan.

Matkalle osallistuneet toimittajat oppivat paljon myös nigerialaisten kollegoidensa asenteesta sekä solidaarisuuden merkityksestä toimittajien välillä. Ympäristötoimittajan työ Nigeriassa ei ole helppoa tai hyvin palkattua, mutta Vikesin koulutusten ja tuen ansiosta ympäristöä koskevien artikkelien määrä Nigerian mediassa on lisääntynyt ja jutut ovat aiempaa tasokkaampia. Ympäristöasioista raportoivat toimittajat ovat myös verkostoituneet, kohentaneet ammatillista itsetuntoaan ja perustaneet oman valtakunnallisen järjestön. Myös paikallisyhteisöt ovat saaneet äänensä kuuluviin mediassa.

EU-hankkeemme esimerkki opettaa, kuinka toimittajien välisen yhteistyön lisääminen ja koulutukset suoraan toimittajilta toimittajille lisäävät ymmärrystä kehityskysymyksistä sekä niiden käsittelyä mediassa. Kaikki toimittajat olivat palautteessaan sitä mieltä, että opintomatka lisäsi heidän ymmärrystään kehityskysymyksistä.

Kestävän kehityksen tavoitteiden kansallinen toteutus on tärkeää, mutta viestinnän tulisi keskittyä tarjoamaan laajempi kuva maailman kehityksestä. Agenda2030 viestinnässä tulisikin tarkastella uusia tavoitteita ja niiden toteutumista maailmanlaajuisesti. Journalistien tukeminen meillä ja maailmalla edistää onnistunutta viestintää maailman uusista kehitystavoitteista.

Teksti: Maiju Mitrunen, Vikesin tiedottaja ja EU-hankkeen koordinaattori.

Lisää samasta aiheesta