Vikesin toiminnanjohtajaksi Kirsi Koivuporras-Masuka

06.10.2017

Uusi toiminnanjohtaja haluaa kehittää säätiön toimintaa. Hänestä median ja kansalaisyhteiskunnan kapeneva tila on haaste kehittyvien maiden lisäksi Euroopassa ja Suomessakin.

Vikesin määräaikaiseksi toiminnanjohtajaksi on valittu Kirsi Koivuporras-Masuka.

Koivuporras-Masuka, 35, tulee Vikesiin Kepasta, jossa hän toiminut viestinnän asiantuntijana. Sitä ennen hän on muun muassa työskennellyt Tansaniassa kansalaisyhteiskunnan asiantuntijana vuosina 2014–2016.

Uusi toiminnanjohtaja on valmistunut toimittajaksi Tampereen yliopistosta, ja työuran varrelle mahtuu jonkin verran työskentelyä niin freelance-toimittajana kuin toimittajana maakunta- ja paikallislehdissä.

”Median ja kansalaisyhteiskunnan tilan kapeneminen on globaali ja koko kentälle yhteinen haaste, joka vaatii kansainvälistä yhteistyötä ja solidaarisuutta”, Koivuporras-Masuka sanoo.

”Vapaa tiedonvälitys on yksi demokraattisen omistajuuden edellytyksistä. Ihmisillä tulee olla oikeus ja mahdollisuus saada tietoa, saada äänensä kuuluviin ja ilmaista kantojaan. Uskon, että moniäänisen keskustelun sallimisella ylläpidetään myös yhteiskuntarauhaa ja rakennetaan demokratiaa.”

Koivuporras-Masukasta on hienoa tulla johtamaan aktiivista ja toimivaa Vikesiä. Kehitysyhteistyöllä on toiminnassa vankka sijansa, mutta yhdessä voitaisiin pohtia, miten myös muuta toimintaa ja varainhankintaa voisi edelleen kehittää ja kehitysyhteistyöhön hakea uusia yhteistyökumppaneita ja toimintatapoja.

”Median, kansalaisyhteiskunnan ja sananvapauden kysymykset ovat nykyään keskeisiä myös Euroopassa. Globaalikasvatus antaa osaltaan eväitä jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön ymmärtämiseen ja hallintaan, ja siksi sillä on merkittävä rooli myös Suomessa ja meidän työssämme”, Koivuporras-Masuka sanoo.

”Voisimme esimerkiksi hakea uusia yhteistyön muotoja, joilla sanavapautta voisi edistää yhä enemmän myös Euroopassa.”

Kirsi Koivuporras-Masuka toimii vakituisen toiminnanjohtajan Niklas Kaskealan sijaisena 15.8.2019 saakka.

Viestintä ja kehitys -säätiö on journalistien solidaarisuussäätiö. Vikes tekee sananvapaustyötä kehittyvissä maissa ja Euroopassa sekä tiedottaa ja lisää suomalaisten tietoisuutta sananvapauskysymyksistä. Vikes on ainoa sananvapauteen ja mediaan erikoistunut suomalainen kehitysyhteistyön tekijä.

Lisätietoja

Kirsi Koivuporras-Masuka
Toiminnanjohtaja
Kirsi.koivuporras@vikes.fi
050 309 3070