Skip to main content
UutisetYleinen

Vikes 2019: Yli 800 koulutettua toimittajaa, selvityksiä, juttuja ja dokumentteja

Kirjoittajalta 25.5.2020Ei kommentteja

Tasa-arvo lisääntyi Vikesin työssä vuonna 2019. Säätiö toimi Suomen lisäksi seitsemässä maassa yhteensä 14 kumppanin kanssa.

Tv-uutisten koulutukseen osallituneet ryhmäkuvassa

Somalian kansallistelevision väkeä koulutettiin uutisinserttien teosta lokakuussa 2019.

Vikesin vuosi 2019 oli ahkera. Yhteensä 14 kumppanin kanssa koulutettiin 833 toimittajaa ja tuotettiin muun muassa 22 uutta dokumenttielokuvaa Myanmarissa ja 16 tutkivaa juttua Keski-Amerikassa. Somaliassa taas koulutettiin kansallistelevision väkeä tuottamaan laadukkaampia uutisia ja kasvatettiin toimittajien osaamista koko maassa.

Jutuissa ja koulutuksissa käsiteltyjä teemoja olivat esimerkiksi ilmastonmuutos, ympäristö, eriarvoisuus, rauha, ihmisoikeudet, sananvapaus, kestävä kehitys, tasa-arvo, vammaisten asema, turvallisuus, informaatiovaikuttaminen, valeuutisointi sekä journalistiset taidot, ammattietiikka ja työntekijöiden oikeudet.

Koulutuksissa on pyritty nostamaan naistoimittajien osuutta vuosi vuodelta. Vuonna 2019 naisia oli yhteensä 43 prosenttia.

Vikes toimi El Salvadorissa, Hondurasissa, Myanmarissa, Nepalissa, Nicaraguassa, Somaliassa ja Tansaniassa. Suomessa tehtiin globaalikasvatusta ja viestintää, ja järjestettiin kansainvälinen juhlaseminaari.

Juttu jatkuu infograafin jälkeen.

Myanmar: Yangon Film Schoolissa liki sata dokumentaristia

Vuonna 2019 Yangon Film School tarjosi koulutusta yhteensä 96 opiskelijalle, joista 46 prosenttia oli naisia ja puolet edusti etnisiä vähemmistöryhmiä. Osa koulun opiskelijoista on koulutettu opettamaan uusia opiskelijoita. Vuoden aikana valmistui yhteensä 22 uutta dokumenttielokuvaa, joiden aiheina oli muun muassa nuoret ja rauha.

Valmiita elokuvia esitettiin pääkaupungin ulkopuolella Travelling cinema -nimellä kulkevan toiminnan avulla, ja ne tavoittivat yli 3000 ihmistä maan syrjäisillä seuduilla. Ilmastonmuutosta käsittelevä Warmer Days -elokuva näytettiin myös Maailma kylässä -festivaaleilla.

Alkuvuosta 2019 Vikes teetti koulun toiminnasta ulkopuolisen arvioinnin, jonka mukaan Yangon Film School monipuolistaa Myanmarin mediakenttää ja opettaa nuorille elokuvantekijöille kriittistä ajattelua. Se on myös ottanut naiset ja etniset vähemmistöt hyvin mukaan.

Koulusta valmistuneet ovat myös onnistuneet pääsemään alan töihin. Koulun elokuvat saivat kaksi palkintoa vuonna 2019, ja sen sosiaalinen media keräsi yli 256 000 katsojaa.

Tasa-arvoa toimituksiin Nepalissa ja Tansaniassa

Vuoden 2019 aikana sekä Nepalissa että Tansaniassa teetettiin naisten asemaa mediassa kartoittaneet selvitykset ja laadittiin tasa-arvosuunnitelmat. Lisäksi toimittajille tarjottiin koulutusta tutkivassa journalismissa ja sukupuolisensitiivisessä raportoinnissa.

Selvityksissä kävi ilmi, että tasa-arvo edellyttää rakenteellisia muutoksia toimituksissa, ja sitä varten tarvitaan tasa-arvo-ohjelmia, rakenteita häirinnän raportoimiseen, asennemuutosta ja johdon sitoutumista. Seksuaalinen häirintä ja väkivalta ovat päällimmäisiä asioita, joihin on selvityksen mukaan puututtava.

Hankkeessa oltiin aktiivisia myös sosiaalisessa ja perinteisessä mediassa. Tansaniassa #womeninnewsroomtz-kampanja sai 277 000 näyttöä ja toi tansanialaiskumppaneille yli 1200 uutta someseuraajaa. Kumppanit vierailivat 13 toimituksessa ja esiintyivät 15 jutussa ja ohjelmassa.

Yhteisömedia tavoittaa miljoona tansanialaista

Tansanian yhteisöradioliitto Tadiolle luotiin uudet verkkosivut, ja uuden yhteisömediaportaalin tekeminen aloitettiin. Tarkoitus on, että Tansanian yhteisöradiot saavat yhteisen portaalin, jossa jokaisella olisi oma sivu, ja kaikkien lähetykset saataisiin sivuston kautta kuulumaan koko maassa.

Tansanian eteläosissa Mtwarassa Vikesin tukema Jamii FM -yhteisöradio on kasvanut hyvin suosituksi. Sen alueella asuu miljoona ihmistä, ja ohjelmiin tulee satoja puheluita ja tekstiviestejä päivässä. Lähetyksissä esiin nostettuja epäkohtia on parannettu: teitä, vesipisteitä, julkisia käymälöitä ja koululuokkia on kunnostettu sen jälkeen, kun niiden huonosta kunnosta on keskusteltu radiossa.

Keski-Amerikka: Koulutuksia ja varainhankintaa vaarojen keskellä

Vuonna 2019 Vikes jatkoi Keski-Amerikassa ja erityisesti Nicaraguassa ennen kaikkea niiden journalistien ja kansalaisjärjestötiedottajien toimintaa, jotka pystyivät toimimaan Nicaraguan heikentyneestä turvallisuustilanteesta huolimatta maan sisällä.

Koko Keski-Amerikan alueella toimittajien turvallisuustilanne pysyi huonona. Vikes tarjosi digitaaliseen, fyysiseen ja psykologiseen turvallisuuteen liittyvää koulutusta. Vikesin nicaragualainen kumppani Centro Humboldt järjesti lisäksi koulutuksia ilmastonmuutoksesta, riskienhallinnasta ja uusiutuvasta energiasta. Vikesin elsalvadorilaisen kumppanin El Faron järjestämä journalismifoorumi ForoCAP on vakiinnuttanut asemansa, ja se tarjoaa alueen toimittajille tärkeän oppimiskanavan.

Kaikki Vikesin kumppanit Keski-Amerikassa onnistuivat myös vahvistamaan yksityistä varainhankintaa ja tavoittivat aiempaa suurempia yleisöjä.

Suomessa tulevaisuuden toimittajia, vuosijuhla ja viestintää

Kotimaassa Vikesillä oli käynnissä globaalikasvatushanke Tulevaisuuden toimittajat, jossa yhdessä Maailma.net-uustisportaalin kanssa koulutettiin kansanopistojen toimittajaopiskelijoita kestävän kehityksen kysymyksissä.

Opiskelijat olivat aktiivisia, esittivät ahkerasti kommentteja ja kysymyksiä kouluttajille ja heillä oli myös ajatuksia ja juttuideoita työpajojen aiheista – ilmastonmuutoksesta ja eriarvoisuuden kasvusta. Opiskelijoiden kirjoittamia juttuja julkaistiin Maailma.netissä, jolloin ne saavuttivat laajemman yleisön.  Joidenkin juttujen herättämä keskustelu sosiaalisessa mediassa sekä myönteiset vastaukset palautelomakkeeseen kertovat, että hanke lisää tietoisuutta kestävän kehityksen kysymyksistä.

Vikesin 15-vuotisen taipaleen kunniaksi julkaistiin pieni lehdenmuotoinen historiikki ja järjestettiin juhlaseminaari informaatiovaikuttamisen ja valeuutisoinnin muodoista ja hallinnasta EU:ssa. Seminaari sai erinomaista palautetta ja tavoitti sadan läsnäolijan lisäksi 140 000 ihmistä verkkolähetyksen ja sosiaalisen median kanavien kautta.

Vikesin omalla verkkosivustolla oli melkein 17 000 uniikkia kävijää. Facebook-seuraajien määrä kasvoi 10 prosentilla ja oli vuoden lopussa 2 770. Vuoden luetuin juttu oli toivoa herättävä ”Toiminnanjohtaja Moalimuu: Toimittajien tilanne hiukan kohentunut Somaliassa”.