Tuemme riippumatonta mediaa Keski-Amerikassa

Rohkeat toimittajat tekevät parhaansa vaarallisessa Keski-Amerikassa. Olosuhteet ovat kuitenkin hyvin vaikeat. Vikes tukee median itsenäisyyttä ja laatua ja luo linkkejä median ja kansalaisyhteiskunnan välille.

Keski-Amerikassa hallitukset ovat kääntyneet autoritäärisiksi, ja maiden demokraattinen kehitys on taantunut.

Tämä näkyy vaalijärjestelmien manipulointina ja vaalivilppeinä, kasvavana korruptiona, ilmaisun- ja lehdistönvapauden rajoittamisena sekä kansalaisiin kohdistuvina lisääntyvinä sortotoimina.

Hallitukset pyrkivät kontrolloimaan kaikkea uutisointia, ja hallitusten omaa viestintää leimaavat propaganda ja polarisoivat valeuutiset.

Maista puuttuu myös vahva kansalaisyhteiskunta ja sitä edustavat järjestöt, jotka tukisivat itsenäisen median toimintaa. Molempien merkitys on suuri, sillä ilman vahvaa kansalaisyhteiskuntaa ja riippumatonta mediaa maiden saaminen uudestaan demokraattisen kehityksen tielle ei ole mahdollista.

Tämä tekee riippumattomien tiedotusvälineiden ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden työstä tärkeämpää kuin koskaan.

Vikesin ja paikallisten kumppanien tavoitteena on pyrkiä turvaamaan kansalaisten tiedonsaanti tukemalla itsenäisiä, innovatiivisia ja taloudellisesti kestävämmällä pohjalla toimivia medioita ja kansalaisjärjestöjä.

Vikesin tuella paikalliset kumppanit toteuttavat itsenäistä journalismia ja järjestöviestintää Nicaraguassa, El Salvadorissa, Guatemalassa, Costa Ricassa ja Hondurasissa. Vikesin Nicaraguan-kumppanit toimivat nykyisin pitkälti maanpaosta käsin.

Vikes tukee myös kumppanien kestävyyttä ja tarjotaan koulutusta ja verkostoja alueen journalisteille. Tärkeä ponnistus tässä on vuosittainen Keski-Amerikan journalismifoorumi ForoCAP.

Odotetut tulokset

  1. Itsenäiset mediat, toimittajien ammattiyhdistykset ja kansalaisjärjestöt ovat lisänneet rahoitustaan ja parantaneet hallinnollista osaamistaan.
  2. Kansalaisjärjestöt, toimittajat ja itsenäiset mediat ovat hyvin verkostoituneet, ja keskinäinen tiedon ja kokemusten vaihto vahvistaa heidän työtään.
  3. Itsenäisten medioiden ja kansalaisjärjestöjen tarjoama laadukas tieto tavoittaa aiempaa laajemman yleisön ja vähemmistöt.