Skip to main content
Naiset mediassaUutiset

Haku auki: Tarjolla kiinnostavaa projektityötä kolmelle vapaaehtoiselle

Kirjoittajalta 22.11.2019Ei kommentteja
Mainoskuva vapaaehtoisille

Vikes toteuttaa parhaillaan naistoimittajien ammatillista kehittymistä ja asemaa vahvistavaa Tasa-arvoa toimituksiin -hanketta Tansaniassa ja Nepalissa. Yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa olemme suunnitelleet kolme vapaaehtoispestiä, jotka ovat nyt haettavissa 8.12.2019 saakka. 

Jokaisesta vapaaehtoistehtävästä osa suoritetaan Suomessa ja siihen sisältyy 1-3 viikon työskentelyjakso kohdemaassa. Tehtävät ovat projektiluonteisia, joten ajankäyttöä voidaan soveltuvin osin sovittaa valitun vapaaehtoisen aikatauluun. 

Avoimet tehtävät ovat seuraavat:

1) Naistoimittajille suunnatun mentorointiohjelman laatiminen ja naistoimittajien itsetunnon vahvistaminen yhdessä kumppaneiden kanssa Tansaniassa.

2) Tasa-arvosuunnitelmien toimeenpanon seuranta ja selvityksen teko naisia puhuttavista tasa-arvokysymyksistä Tansaniassa.

3) Selvityksen teko käynnissä olevista, toimittajia ja/tai sukupuolten tasa-arvoa tukevista hankkeista sekä toimijoiden välisen verkostoitumisen tukeminen Nepalissa.

Hakusivulta löydät tarkemmat tehtäväkuvaukset ja hakulomakkeen.

Vikes perehdyttää vapaaehtoiset hankkeeseen ja kohdemaahan, hoitaa matka- ja asumisjärjestelyt sekä tukee vapaaehtoisia koko vapaaehtoisjakson ajan. Tehtävästä ei makseta palkkaa, mutta vapaaehtoisen kaikki matka- ja asumiskulut korvataan ja lisäksi vapaaehtoiset saavat kohdemaassa oleskelun ajalta päivärahan.

Vikes tarjoaa vapaaehtoisille myös mahdollisuuden verkostoitua muiden vapaaehtoisten kanssa sekä ainutlaatuisen mahdollisuuden oppia ja kehittyä ammattilaisena. Tärkeintä on motivaatio ja into kehittämiseen sekä kyky oppia uutta!

Hae siis rohkeasti mukaan!