Skip to main content
Olen eurooppalainenUutiset

RARE Medialta uusi opas moninaisempaan journalismiin

Kirjoittajalta 14.6.2021Ei kommentteja

Valtaosa RAREn kyselyyn vastanneista katsoo, että moninaisuuden edistäminen on median tehtävä – ja myös kilpailuvaltti tulevaisuudessa.

Kuvituskuva, jossa teksti: "Ihmisillä ei ole aika ajatella monimuotoisuutta."

Kuva: Ruutukaappaus RARE Median videolta median monimuotoisuudesta.

Palkittu RARE Media julkaisi äskettäin journalisteille ja alan opiskelijoille verkko-oppaan siitä, kuinka journalistisessa mediassa voidaan vahvistaa moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta.

”Kenen tietoo?” -opas perustuu media-alan ammattilaisten ja mediatutkijoiden haastatteluihin. RAREn teettämän kyselyn perusteella aihetta oppaalle on: 59,1 prosenttia vastanneista katsoi, että media ei kuvaa suomalaista yhteiskuntaa. 96,1 prosenttia ajatteli, että journalistisen median tulee edistää moninaisuutta. 87,4 prosenttia oli sitä mieltä, että moninaisuuden edistäminen on mediabrändille kilpailuvaltti nyt tai tulevaisuudessa.

“Suuri osa oppaan haastateltavista totesi samassa linjassa kyselytutkimuksen kanssa, ettei suomalainen journalismi onnistu kuvaamaan yhteiskuntaamme riittävän moninaisesti”, kertoo tutkimuksesta vastannut Emmi Huhtanen RARE Mediasta.

RARE Median toimitusjohtaja Vilma Rimpelä pitää kyselyn tuloksia huolestuttavina.

“Suomi monimuotoistuu vauhdilla ja yhdenvertaisuuden kysymykset ovat paljon esillä. Tutkimusprojekti on herättänyt meissä paljon uusia ajatuksia ja vaikuttanut suoraan omaan työhömme. Toivon, että opas voi tarjota samankaltaisia oivalluksen kokemuksia myös muille alan toimijoille.”

Myös Vikes tekee RARE Median kanssa yhteistyötä moninaisemman journalismin puolesta. Vikesin Olen eurooppalainen -hankkeen syksyn työpajoissa on mukana RAREn kouluttaja, yhteistyötä tehdään Instagramin puolella ja Vikes on mukana myös marraskuussa RAREn klubi-illassa.

Kiire estää monimuotoisuuden

RAREn tekemien haastattelujen mukaan keskeisimmiksi esteiksi moninaisuudelle nousivat toimitusten kiireseen ja tehokkuuden liittyvät vaatimukset, jotka ohjaavat rutiininomaisiin ratkaisuihin. Kiireen lisäksi yksipuolisuuteen vaikuttavat se, että toimituskunnat itse ovat yksipuolisia.

Ratkaisuksi oppaassa tarjotaan esimerkiksi rekrytoinnin kehittämistä ja sisältöjen systemaattista seurantaa, mutta myös laajempaa kulttuurista muutosta.

“Kieli ja kuvasto ovat iso osa kulttuuriamme, ja sen vuoksi kaipaan toimituksilta ja johtoportaalta enemmän vastuullisuutta. Jotta voimme liikkua kohti yhdenvertaisuutta, jokaisen tulisi pyrkiä purkamaan tiedostamattomia ennakkoluuloja ja vanhoja rakenteita,” kommentoi opasta konsultoinut Wanda Holopainen Ataá Agencysta.