Skip to main content
Olen eurooppalainenUutiset

Priset för utvecklingsjournalismen

Kirjoittajalta 29.10.2021Ei kommentteja

Som bäst hjälper journalismen att förstå världen och dess invecklade fenomen. Våra tiders aktuella frågor handlar om hållbar utveckling och klimatförändringen, och en kvalitativ journalism fördjupar vår förståelse för dem. År 2021 är tävlingens tema klimatförändringen och dess relation till utvecklingen.

Logo: Priset för utvecklingsjournalismen

Vi söker nu kandidater till priset för utvecklingsjournalismen 2021.

2021 är temat klimatförändringen. Journalismen som får priset kan till exempel behandla effekterna av klimatförändringarna i utvecklingsländer, anpassning till eller mildrande av klimatförändringar, migration relaterad till klimatförändringen eller andra frågor relaterade till global utveckling och klimat.

Kandidaterna söks 1.12.2020–31.11.2021 bland journalistiskt innehåll som publicerats i medier förbundna till journalistreglerna, vars målgrupp är i Finland. Innehållet ska vara publicerat på finska, svenska, samiska eller engelska.

Vem som helst kan föreslå kandidater under perioden 1.10.2021–30.11.2021 på vikes.fi/kehitysjournalismipalkinto

Vinnaren utses av en oberoende jury och offentliggörs i januari 2022. Vinnaren tilldelas ett penningpris på 3 000 euro och därtill kan hedersomnämnanden tilldelas.

Juryn anser utvecklingsjournalistik vara innehåll som kvalitativt behandlar teman om global hållbar utveckling, förnyar allmänhetens åsikter och attityder och ger nya perspektiv på utvecklingsländernas verklighet. Speciellt innovativa journalismformer från alla journalistiska branscher uppmuntras att delta. Facklitteratur utesluts dock från tävlingen.

Priset har grundats av Finlands Röda Kors, Vikes (Viestintä ja kehitys -säätiö), Helsingin sanomain säätiö och Journalistförbundet för att lyfta fram journalistiska publikationer som behandlar kvalitativa och innovativa globala teman, och för att öka synligheten och värdesättningen av den finländska utvecklingsjournalismen.

2021 är priset en del av projektet Jag är europeisk (Olen eurooppalainen), som stöds av EU-kommissionen.

Föreslå en vinnare nu: vikes.fi/kehitysjournalismipalkinto

Mer information

Pekka Reinikainen
Planerare av påverkansarbetet
Finlands Röda Kors
pekka.reinikainen@rodakorset.fi
040 178 2235

Esa Salminen
Kommunikationssakkunnig
Vikes (Viestintä ja kehitys -säätiö)
esa.salminen@vikes.fi
050 464 9532