Itsenäisen median alueellinen tukihanke

Maat: El Salvador, Honduras, Nicaragua

Vuodet: 2017–2020

Kumppanit:

El Faro (El salvador)

Onda Local & Centro Humboldt (Nicaragua)

Rohkeat toimittajat tekevät parhaansa vaarallisessa Keski-Amerikassa. Olosuhteet ovat kuitenkin hyvin vaikeat. Vikesin hanke tukee median itsenäisyyttä ja laatua ja luo linkkejä median ja kansalaisyhteiskunnan välille.

Haastattelu Nicaraguassa

Keski-Amerikassa media ei ole historiallisesti ollut kovinkaan vapaata, eikä demokratia ole alueella voinut hyvin. Median laatu ei täten ole kovinkaan korkea, ja monilta toimittajilta puuttuu edelleen taitoja tehdä tutkivia juttua monimutkaisista talouskysymyksistä ja politiikasta.

Keski-Amerikka on yksi pahimmista alueista olla toimittaja: väkivaltaisuudet ja hyökkäykset toimittajia kohtaan ovat yleisiä. Tämä johtaa paitsi sensuuriin, myös itsesensuuriin. Monissa maissa mediaa ja kansalaisyhteiskuntaa koskeva lainsäädäntö on hyvin jyrkkää, eikä yhteistyö järjestöjen ja median välillä toimi niin hyvin kuin se voisi. Tämä kaikki vaikeuttaa sitä, että kansalaiset saisivat avointa ja puolueetonta tietoa.

Näistä ongelmista huolimatta alueelta tulee myös syväluotaavaa journalismia, joka saa kansainvälistä huomiota.

Vikesin ja paikallisten kumppanien hankkeen päätavoitteena on parantaa kansalaisten tiedonsaantia El Salvadorissa, Hondurasissa ja Nicaraguassa. Hankkeessa tuetaan itsenäistä ja moninaista mediaa ja kansalaisyhteiskuntaa sekä parannetaan näiden toimintamahdollisuuksia. Pitkällä aikavälillä näin vahvistetaan demokratiaa.

Käytännössä keskitytään kolmeen toimintatapaan:

  • Tuetaan itsenäisiä medioita ja kansalaisjärjestöjä hankkimaan tarvittavaa osaamista ja taitoja, joiden avulla niiden omavaraisuutta saadaan lisättyä ja riippuvuutta ulkopuolisesta rahoituksesta vähennettyä. Koulutetaan toimijoita liiketoiminnassa, markkinoinnissa ja myynnissä, strategisessa suunnittelussa ja kustannustehokkaassa hallinnossa.
  • Tuetaan itsenäisten medioiden, toimittajien ja kansalaisjärjestöjen keskinäistä verkostoitumista ja yhteistyötä. Samalla tarjotaan ajankohtaista koulutusta esimerkiksi riskien hallinnasta.
  • Koulutetaan ja annetaan tuotantotukea tutkivia metodeja hyödyntävään, korkealaatuiseen sisällöntuotantoon. Tuetaan erityisesti tutkivia juttuja, jotka tuovat julkiseen keskusteluun uusia, kansalaisten näkökulmasta merkittäviä näkökulmia ja tietoa ja jotka saavuttavat laajan lukijakunnan.

Hankkeen ensimmäinen osa toteutettiin vuosina 2017–2018. Kaksivuotisen jatkokauden aikana keskitytään aiempaa enemmän tukemaan itsenäisten medioiden ja järjestöjen verkostoitumista. Näin tuetaan keskinäistä oppimista ja luodaan pohjaa yhteistyölle toimintaympäristön parantamiseksi.

Hyvin alkanutta kumppanuutta jatketaan El Salvadorissa El Faron ja Nicaraguassa Onda Localin ja Centro Humboldtin kanssa. Hondurasissa vaikea poliittinen tilanne sekä turvallisuusriskit aiheuttavat haasteita, joten vuosina 2019–20120 keskitytään järjestämään koulutuksia ja tukemaan verkostoitumista ja tuotantoja ilman, että solmitaan varsinaista kumppanuussopimusta yhden median tai kansalaisjärjestön kanssa.

Infografiikka Vikesin työstä Keski-Amerikassa

Tue sananvapautta ja demokratiakehitystä

Demokratia tarvitsee rohkeita toimittajia, jotta ihmiset tietävät, mitä maassa ja maailmalla tapahtuu.

Lahjoita
Hankkeeseen liittyvät uutisartikkelit

Video: Nicaraguan toimittajia vainotaan, muttei lannisteta

| Journalismi Keski-Amerikassa, Uutiset | Ei kommentteja
Lehdistönvapauden päivää juhlitaan 9. joulukuuta 2020, kun Vikes ja Toimittajat ilman rajoja järjestävät verkkokeskustelun. Siellä ruoditaan muun muassa Nicaraguan ja…
Valokuvaaja mielenosoituksessa

Evaluaatio: Vikesin työ Keski-Amerikassa on tärkeämpää kuin koskaan

| Journalismi Keski-Amerikassa, Uutiset | Ei kommentteja
Ulkopuolisen arvionnin mukaan Vikesin työ Nicaraguassa, El Salvadorissa ja Hondurasissa on ollut menestyksellistä vaikeat olot huomioon ottaen. Yhteistyötä tulisi jatkaa,…
Tania López Rodríguez

Nicaragualaistoimittajien psyyke on kovilla

| Journalismi Keski-Amerikassa, Tapaa toimittaja | Ei kommentteja
Nicaraguan kriisissä on kuollut jo satoja ihmisiä, ja toimittajia on maanpaossa melkein satakunta. Yksi maassa sinnittelevistä on Tania López Rodríguez.…
Esiintyjiä journalismifoorumissa El Salvadorissa

Vikes El Salvadorin journalismifoorumi FOROCAPissa

| Journalismi Keski-Amerikassa | Ei kommentteja
Massiivinen siirtolaisuus ja Trump, Keski-Amerikan maiden demokratian alennustila sekä itsenäisen journalismin kriittinen tila ovat nousseet tärkeimmiksi teemoiksi Keski-Amerikan journalismifoorumi FOROCAPissa.…

Järjestö: Luotettavaa ympäristötietoa vaikeaa saada Nicaraguassa

| Journalismi Keski-Amerikassa, Uutiset | Ei kommentteja
Vikesin kumppani tutkii ja seuraa ilmastonmuutosta ja ympäristön tilaa Nicaraguassa. Se on tärkeää, sillä virallista tietoa ei juuri ole. Toimittajia…

Nicaragualaiset toimittajat: Tutkivaa journalismia tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan

| Journalismi Keski-Amerikassa, Tapaa toimittaja, Uutiset | Ei kommentteja
Ilman rohkeaa mediaa ihmisten sekä Nicaraguassa että maailmalla olisi liki mahdoton tietää, mitä Nicaraguassa tapahtuu. Tapasimme kaksi rohkeaa tekijää, jotka…