Kestävä kehitys ja journalismi

 

Maat: Suomi

Vuodet: 2021–2022

Kumppanit:

Maailma.net

Turun ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Koulutamme yhdessä Maailma.netin kanssa ammattikorkeakoulujen media-alan opiskelijoita tekemään journalismia kestävästä kehityksestä, erityisesti ajankohtaisista sananvapaus- ja demokratiakysymyksistä.

Veera Pennanen ja Seblevongel Tariku opiskelijaryhmän edessä

Järjestämme syyslukukaudella Turun ammattikorkeakoulun media-alan opiskelijoille Media kestävän kehityksen, sananvapauden ja demokratian edistäjänä -opintokokonaisuuden. Keväällä/kesällä 2022 sama opintokokonaisuus järjestetään Metropolia Ammattikorkeakoulussa.

Kaksiosainen opintokokonaisuus koostuu luento- ja työpajaosuudesta. Luennoilla käsitellään Vikesin, Maailma.netin ja vierailijapuhujien johdolla muun muassa seuraavia teemoja:

  • Mitä kestävä kehitys tarkoittaa – ja miksi sen pitäisi kiinnostaa toimittajaa?
  • Miten sananvapaus ja demokratia liittyvät kestävään kehitykseen?
  • Vallan vahtikoiran vaikea ja tärkeä rooli
  • Globaalit ilmiöt tuntuvat myös Suomessa
  • Voiko samaan aikaan edistää kestävää kehitystä ja olla hyvä journalisti?

Työpajoissa käydään läpi koko juttuprosessi kestävän kehityksen näkökulmasta ja keskitytään erityisesti sananvapaus- ja demokratiakysymyksiin. Opetuksessa hyödynnetään Vikesin ja Maailma.netin aiemmassa yhteishankkeessa tuottamaa Tulevaisuuden toimittajat – journalismia kestävästä kehityksestä -verkkokurssia. Opiskelijat tekevät työpajoissa juttuja – artikkeleita, videoita, podcasteja yms. – joita julkaistaan Maailma.netissä.

Hankkeen loppuvaiheessa järjestämme myös aihepiiriä käsittelevän, kaikille avoimen seminaarin.

Media kestävän kehityksen, sananvapauden ja demokratian edistäjänä -hankkeen ensisijainen tavoite on lisätä media-alan opiskelijoiden ja tulevien toimittajien tietämystä kestävän kehityksen teemoista sekä tarjota näkökulmia ja työkaluja monimutkaisten kysymysten käsittelyyn.

Myös suuri yleisö tarvitsee lisää tietoa aihepiiristä, sillä ulkoministeriön kyselyn mukaan vuonna 2018 vain puolet suomalaisista oli kuullut Agenda 2030:sta eli YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmasta. Journalismin avulla on mahdollista välittää suurille ihmisjoukoille tietoa kehityskysymyksistä kiinnostavasti sekä innostaa näitä toimimaan.

Hanketta rahoittaa ulkoministeriö viestintä- ja globaalikasvatustuella.

Hankkeeseen liittyvät uutisartikkelit
Veera Pennanen ja Seblewongel Tariku

Lehdistö kohtaa samoja ongelmia Suomessa ja Etiopiassa – mutta mittakaava on eri

| Kestävä kehitys ja journalismi, Uutiset | Ei kommentteja
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat haastattelivat journalisteja toimittajan kohtaamista haasteista Suomessa ja Etiopiassa. Seblewongel Tariku ja Veera Pennanen valottivat toimittajan työn arkea…
Joukko opiskelijoita luokkahuoneessa

”Hyvä kun voi syventyä kestävään kehitykseen ja demokratiaan”

| Kestävä kehitys ja journalismi, Uutiset | Ei kommentteja
Vikesin ja Maailma.netin kurssi syventää opiskelijoiden sisällöllistä osaamista, sanoo opiskelija Satu Heikkilä. Se on tervetullutta vastapainoa opinnoille, joissa keskitytään etupäässä…
Mikko Pelttari

Koulutus: Journalisti tarvitsee stereonäköä tutkiessaan kestävää kehitystä

| Kestävä kehitys ja journalismi, Uutiset | Ei kommentteja
Vikesin ja Maailma.netin koulutuksessa journalisti Mikko Pelttari ja tutkija Sari Puustinen toivoivat kokonaisvaltaisempaa journalismia kestävästä kehityksestä. Asioiden eri puolia ja…
Kestävän kehityksen tavoitteet listattuina

Vikes ja Maailma.net kouluttavat media-alan opiskelijoita kestävästä kehityksestä – erityishuomio sananvapaudessa ja demokratiassa

| Kestävä kehitys ja journalismi, Uutiset | Ei kommentteja
Vikes jatkaa yhteistyötä Maailma.netin kanssa: nyt koulutetaan ammattikorkeakoulujen opiskelijoita tekemään hyvää journalismia kestävästä kehityksestä. Laajaa aihepiiriä lähestytään sananvapauden ja demokratian…
tulevaisuuden-toimittajat-kiurssin-aloitusnakyma

Tulevaisuuden toimittajat -verkkokurssi opastaa tekemään hyvää journalismia kestävästä kehityksestä

| Kestävä kehitys ja journalismi, Uutiset | Ei kommentteja
Vikesin ja Maailma.netin uusi verkkokurssi käy läpi journalistisen jutuntekoprosessin kestävän kehityksen linssin läpi.  Kurssi soveltuu sekä itseopiskeluun että osaksi toimittajaopintoja.…
Mikko Pelttari, Lasse Leipola, Alma Onali ja Esa Salminen

Seminaari: Kestävän kehityksen kysymykset otetaan journalismissa nykyään paremmin huomioon, mutta parannettavaa riittää

| Kestävä kehitys ja journalismi, Uutiset | Ei kommentteja
Vikesin ja Maailma.netin seminaarissa pohdittiin, millaisia taitoja tulevaisuuden toimittajat tarvitsevat kestävän kehityksen kysymyksiä käsitellessään. ”On tärkeää pystyä tekemään ero todellisten…