Hakuilmoitus: Avustuksia pienille ja keskisuurille järjestöille globaalikasvatukseen

Vikes on mukana EU:n DEAR-rahoitusta saaneessa Olen eurooppalainen -hankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä etenkin nuorten ymmärrystä maahanmuuton ja globaalin muuttoliikkeen eri puolista, vahvistaa empatiaa ja antaa eväitä arvioida kriittisesti eri lähteistä saatavaa tietoa. Pyrkimyksenä on, että kasvava ymmärrys myös johtaa toimintaan moninaisuuden lisäämiseksi. 

Osana hanketta Vikes myöntää hankeavustuksia suomalaisille pienille ja keskisuurille kansalaisjärjestöille, jotka toimivat globaalikasvatuksen, nuorten ja/tai muuttoliikkeen parissa. 

Haku päättyi 14.5.2021 klo 16.00

Hakuun liittyvä ohjeistus ja lisätiedot: https://bit.ly/IAE-APPDOCS2021

Avustukset osoitetaan korkeintaan 15 000 euron hanke-ehdotuksille, joiden toiminta liittyy Olen eurooppalainen -hankkeen tavoitteisiin ja kohdistuu 15–29-vuotiaisiin nuoriin ja/tai kasvatus- ja nuorisoalan toimijoihin. Avustuksen saajalta edellytetään vähintään 5 % eli 750 euron omavastuuta. Jaossa on yhteensä 85 500 euroa.

Toivomme, että hankkeet täydentävät Vikesin tekemää työtä ja kohdistuvat erityisesti 

  • nuorten kanssa toteutettavaan globaalikasvatukseen tai nuorten itsensä toteuttamaan, globaalia muuttoliikettä käsittelevään toimintaan,
  • nuorisotyöntekijöiden, opettajien tai muiden kasvatus- ja nuorisoalan toimijoiden globaalikasvatusosaamisen vahvistamiseen ja menetelmien kehittämiseen. Hankkeessa yhtenä tavoitteena on, että kasvatus- ja nuorisoalan ammattilaiset käsittelevät Eurooppaa koskettavaa muuttoliikettä, sen seurauksia ja siihen liittyviä ilmiöitä rakentavasti, kriittisesti ja nuorten osallisuutta sekä yhdenvertaisuutta tukien. 

Toivomme, että hankkeissa huomioidaan lisäksi joitakin seuraavista: 

  • tavoitetaan kasvatus- ja nuorisoalan toimijoita ja/tai nuoria pääkaupunkiseudun ulkopuolella 
  • toimintaa toteutetaan yhdessä maahan muuttaneiden tai vähemmistöön kuuluvien toimijoiden kanssa
  • haastetaan nuoria toimimaan itse yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden puolesta 
  • kokeillaan uusia kekseliäitä tapoja käsitellä muuttoliikettä 
  • annetaan nuorille mahdollisuus tuottaa ja jakaa omaa mediasisältöä.  

Hakemukset arvioi riippumaton arviointiraati ja päätökset ilmoitetaan kesäkuun aikana. 

Hankkeet voivat alkaa aikaisintaan 1.8.2021 ja jatkua 30.6.2022 asti.

Avustus maksetaan kahdessa erässä, ensimmäinen erä (80%) elokuussa 2021 ja viimeinen erä (20%) loppuraportin hyväksymisen jälkeen. Avustus edellyttää 5% eli vähintään 750 euron omavastuuta hakijalta. Avustus ja hankkeen 5% omarahoitus on käytettävä viimeistään kesäkuussa 2022 ja sen käytöstä raportoitava viimeistään elokuussa 2022. Avustuksen saajien odotetaan myös olevan valmiita jakamaan kokemuksiaan muiden järjestöjen kanssa Suomessa ja mahdollisuuksien mukaan myös kansainvälisesti.

Avustusta ei voi saada järjestö, joka on saanut avustusta Vikesin järjestämällä ensimmäisellä hakukierroksella syksyllä 2020 tai joka on ollut vuoden 2018 DEAR-haussa avustusta saaneen hankkeen  koordinaattori tai kumppanijärjestö. Sen sijaan muu EU-rahoitus ei ole esteenä, esimerkiksi Fingon FVR-hankeavustuksen saaminen ei estä hakemasta avustusta. 

Yhteishankkeet ovat mahdollisia, mutta tällöin yksi järjestö merkitään vastuulliseksi hakijaksi. 

Lisätietoa

Haku on auki nyt -teksti
EU-lippu
DEAR-logo