Koulutusta ja tukea naistoimittajille

Naisten ääni kuuluviin! Tue kanssamme sukupuolten välistä tasa-arvoa toimituksissa kehitysmaissa

Naisten asema maailman mediataloissa on heikko.

Työpaikkasyrjintä, palkkaerot ja seksuaalinen häirintä ovat ikävä kyllä naistoimittajien arkea eri puolella maailmaa. Naisten on myös vaikea ylipäätään saada toimittajan töitä; 73 % mediatalojen päälliköistä ja johtajista sekä 64 % toimittajista on miehiä.

Nämä globaalit trendit näkyvät selvästi myös Vikesin toimintamaissa, missä häirintä, palkkaerot ja uskottavuusongelmat vaikuttavat naistoimittajien työhön ja siihen, millaisia juttuja he voivat kirjoittaa.

Naisten sananvapauteen voidaan vaikuttaa kouluttamalla naistoimittajia, mutta myös vaikuttamalla heidän mieskollegoihinsa sekä mediatalojen johtoon.

Vikesin kaikissa hankkeissa naistoimittajien heikko asema otetaan huomioon, ja erityisesti Somaliassa ja Nepalissa järjestetään erillisiä koulutuksia naistoimittajille. Vuosille 2019–2022 suunnittelemme myös erillistä, naistoimittajien tukemiseen keskittyvää hanketta.