Skip to main content
Sananvapaus SomaliassaUutiset

Evaluaatio: Vikesin EU-hanke kasvatti median ammattitaitoa merkittävästi Somaliassa

Kirjoittajalta 2.6.2021Ei kommentteja

Somalian kansallistelevision uutisten laatu on parantunut, ja Somalian mediatalot kunnioittavat aiempaa enemmän journalistien oikeuksia, toteaa ulkopuolinen evaluaatio. Yhteistyötä kannattaa sen mukaan jatkaa.

Joukko naistoimittajia, keskellä kouluttaja ja kamera.

Naisten asema mediassa on hankkeen ansiosta parantunut. Kuva: Somalian journalistiliitto

Vikesillä oli vuosina 2018–2020 Euroopan unionin rahoittama kehitysyhteistyöhanke Somaliassa. Tuoreen ulkopuolisen evaluaation mukaan hanke onnistui erinomaisesti.

”Hanke oli erittäin relevantti, oikea-aikainen ja vastasi hyvin kumppanien tarpeisiin ja prioriteetteihin”, evaluaattorit toteavat.

Evaluaation toteutti kolmen henkilön tiimi kenialaisesta Eastken Global Ltd -kosulttiyrityksestä. Paikalliset kumppanit hankkeessa olivat Somalian journalistiliitto ja Somalian kansallistelevisio SNTV, joiden kanssa Vikes on tehnyt ulkoministeriön rahoittamaa kehitysyhteistyötä jo vuodesta 2014.

Evaluaation mukaan hankkeen aikana on saatu hyviä tuloksia: SNTV:n uutistuotanto on silmin nähden laadukkaampaa niin teknisesti kuin sisällöllisesti. Uutiset ovat lyhyempiä ja monipuolisempia, ja journalistit suhtautuvat työhönsä intohimoisesti.

Yhteistyö Somalian journalistiliiton kanssa on edesauttanut sitä, että journalistien oikeuksiin suhtaudutaan aiempaa suuremmalla kunnioituksella ja journalismissa pyritään kansainväliseen laatuun.

Tuloksia vaikeissa oloissa

”Hanketta on toteutettu vaikeassa ja räjähdysherkässä kontekstissa”, evaluaatiossa todetaan. ”Paikalliset kumppanit ja hyödynsaajat sanovat, että tämä hanke on yksi harvoja median tukihankkeita, joka on saanut aikaan konkreettisia tuloksia, jotka vastaavat paikallisiin tarpeisiin ja tavoittavat sekä yksityisiä että julkisia mediataloja.”

Tulosten kestävyyttä lisää se, että hankkeen aikana koulutetut journalistit innostavat esimerkillään muita kollegoita laadukkaaseen työhön. Hankkeen aikana luotuja koulutusmateriaaleja käytetään myös jatkossa.

Hankkeen aikana naistoimittajien koulutukseen ja asemaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Evaluaattorit toteavat, että hanke on onnistunut toimimaan sukupuolen kannalta sensitiivisesti, ja naisten asema mediassa on merkittävästi vahvistunut.

”Naisille luotu turvallinen tila on hankkeen merkkipaalu”, evaluaatiossa sanotaan.

Suositukset: Jatkakaa, huomioikaa naiset kaikessa

Evaluaation pääsuositus on, että Vikesin tulee jatkaa yhteistyötä Somalian journalistiliiton ja muiden media-alan järjestöjen kanssa, jotta journalismin ammattimaisuus Somaliassa paranee.

Vikesin kannattaisi lisätä koordinaatiota muiden Somaliassa toimivien tahojen kanssa, jotta synergioita ja koherenssia löytyisi enemmän. Hankkeessa saatuja oppeja tulisi dokumentoida ja jakaa mediaa tukevien tahojen kesken.

Naisten asemaan tulisi jatkossakin kiinnittää huomiota: Vikesin ja hankekumppanien tulisi evaluaation mukaan rohkaista mediatalojen omistajia ja johtajia edistämään naisten osallistumista myös johtotehtäviin mediassa, ja kaikkien toimijoiden tulisi varmistaa, että sukupuolikysymykset huomioidaan arjessa ja kaikessa toiminnassa.

Somalian journalistiliiton olisi lisäksi syytä tarttua siihen, että miehet ovat nykyisin liitossa naisia enemmän edustettuina, ja liiton tulisi etsiä keinoja naisten jäsenyyden kasvattamiseen. Liiton tulisi kehittää tietoinen strategia sille, että naiset olisivat edustettuina sekä liiton rakenteissa että eri tehtävissä mediataloissa.