Skip to main content
Olen eurooppalainenUutiset

EU-hanke alkoi: Nuorille ja toimittajille syvempää ymmärrystä muuttoliikkeestä

Kirjoittajalta 10.2.2020Ei kommentteja

Hankkeen avulla lisätään etenkin nuorten ymmärrystä maahanmuuton ja globaalin muuttoliikkeen eri puolista, vahvistetaan empatiaa ja annetaan eväitä arvioida kriittisesti eri lähteistä saatavaa tietoa. Tavoitteena on, että kasvava ymmärrys johtaa toimintaan suvaitsevaisuuden lisäämiseksi.

Mediataitoviikon kunniaksi julkaistussa videossa nuoret pohtivat mediaa ja sitä, miten muuttoliikkeestä keskustellaan. Toimitus: Priska Autio, kuvaus ja leikkaus: Osku Pienimäki

Vikes ja joukko eurooppalaisia kumppaneita on aloittanut uuden EU-hankkeen.

Olen eurooppalainen -hanke eli kansainväliseltä nimeltään ”I am European”: Migration Stories & Facts for the 21st Century on kahdeksassa maassa toteutettava globaalikasvatushanke, jota rahoittaa Euroopan komissio. Suomen ohella hankemaita ovat Viro, Tšekki, Slovakia, Puola, Saksa, Latvia ja Liettua. Hanke kestää lokakuulle 2022.

”Meillä on käsissämme innostava ja tärkeä haaste – kuinka vaikuttaa nuorten käsityksiin ja ymmärrykseen maahanmuutosta niin, että heillä on eväät hankkia totuudenmukaista tietoa sekä halua ja kykyä toimia yhdenvertaisemman tulevaisuuden puolesta”, sanoo hankkeen koordinaattori Kirsi Koivuporras-Masuka.

”Keskeistä on, että nuoret pääsevät itse ääneen ja myös tekemään sisältöjä eri medioihin.”

Koulutuksia, matkoja ja apurahoja

Hankkeen avulla lisätään etenkin nuorten ymmärrystä maahanmuuton ja globaalin muuttoliikkeen eri puolista, vahvistetaan empatiaa ja annetaan eväitä arvioida kriittisesti eri lähteistä saatavaa tietoa. Tavoitteena on, että kasvava ymmärrys johtaa toimintaan suvaitsevaisuuden lisäämiseksi.

Hankkeessa muun muassa koulutetaan nuoria toimittajia Suomesta, muista hankemaista että globaalista etelästä. Nuorille toimittajille järjestetään myös opintomatkoja muuttoliikkeen kannalta kiinnostaviin kohteisiin sekä tarjotaan apurahoja aihepiiriä käsittelevien tutkivien juttujen toteutukseen.

”Maahanmuutosta puhuminen on usein hankalaa, koska käytössä oleviin termeihin liittyy vahva tunnelataus, ne vievät keskustelun nopeasti vakiintuneille, usein negatiivisille urille tai määrittelevät identiteetit liian kapeasti”, Koivuporras-Masuka sanoo.

”Toivottavasti onnistumme tämän hankkeen aikana tuomaan keskusteluun jotain uutta ja antamaan tilaa nuorille itselleen määritellä ja viestiä siitä, mihin he kuuluvat ja kuka on eurooppalainen.”

Keskusteluja, videoita ja lisättyä todellisuutta

Hankkeen aikana järjestetään keskusteluita ja tapahtumia eri puolilla Suomea, tuotetaan maahanmuuttajanuorten tarinoita esitteleviä videoita ja hyödynnetään lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden luomia mahdollisuuksia. Hankkeessa tuotetaan myös nuorten kanssa työskenteleville kasvattajille työkalupakki, joka sisältää tietoa maahanmuutosta sekä materiaaleja ja vinkkejä aiheen käsittelyyn.

Tulossa on myös kansainvälinen sosiaalisen median kampanja, jonka Suomen osuutta pääsee kehittelemään hakemalla mukaan huhtikuun alussa järjestettävään Do Empathy -haasteeseen, jonka Helsinki Think Company toteuttaa.

”Nuorille toimittajille hanke tarjoaa mahdollisuuden syventää omaa ymmärrystä ja hankkia lisää tietoa Euroopan muuttoliikkeestä. Hankkeeseen osallistumalla pääsee myös ihan konkreettisesti tekemään”, Koivuporras-Masuka sanoo.

”Nuorilla toimittajilla on avainrooli tulevaisuuden medioissa. Näemme heidät potentiaalisina muutosagentteina, joilla on mahdollisuus tuoda uusia toimintatapoja ja journalistisia menetelmiä toimituksiin.”