Skip to main content
Olen eurooppalainenUutiset

Ett nytt pris för utvecklingsjournalismen

Kirjoittajalta 16.11.2020Ei kommentteja

Som bäst hjälper journalismen att förstå världen och dess invecklade fenomen. Våra tiders aktuella frågor handlar om hållbar utveckling och migration, och journalismen fördjupar vår förståelse för dem. Med det nya priset lyfter man fram utvecklingsjournalismens synlighet.

Priset för utvecklingsjournalismen har grundats av Finlands Röda Kors, Vikes (Viestintä ja kehitys -säätiö), Helsingin sanomain säätiö och Journalistförbundet för att fira journalistiska publikationer som behandlar kvalitativa och innovativa globala teman, och för att öka synligheten och värdesättningen av den finska utvecklingsjournalismen.

Priskandidater kan föreslås under oktober–november 2020. Den fristående expertjuryn väljer ut vinnaren i december och de belönade aktörerna arrangeras en gemensam prisutdelning i början av år 2021. Vinnaren beviljas ett penningpris på 3 000 euro och därtill utdelas hedersomnämnanden.

Temat för tävlingen 2020 är global folkvandring och migration. Den prisbelönta journalismen kan hantera till exempel orsaker för migration, verkan såväl i ursprungs- som i destinationsländerna, enskilda migranters erfarenheter eller migrationen som en del av den globala hållbara utvecklingen.

Journalistiskt innehåll som på finska, svenska, samiska eller engelska publicerats i medierna under 2019–2020, och vars målgrupp finns i Finland, kan anmälas till tävlingen av aktörer, utgivare och publikrepresentanter. Speciellt innovativa journalismformer från alla journalismbranscher uppmuntras att delta.

Vänligen skicka ditt förslag via e-post till: kehitysjournalismipalkinto@vikes.fi

Mer information

Pekka Reinikainen
Planerare av påverkansarbetet
Finlands Röda Kors
pekka.reinikainen@rodakorset.fi
040 178 2235

Esa Salminen
Kommunikationssakkunnig
Vikes (Viestintä ja kehitys -säätiö)
esa.salminen@vikes.fi
050 464 9532