Skip to main content
Olen eurooppalainenUutiset

Ennakkotieto: Kansainvälinen journalismiprojekti nuorille toimittajille

Kirjoittajalta 19.10.2021Ei kommentteja

Vikes avaa 1.11. avoimen haun kansainväliseen, rajat ylittävään journalismiprojektiin (cross-border collaborative journalism), jossa keskitytään tutkimaan Nepalista Eurooppaan suuntautuvaa muuttoliikettä.

Mainoskuva: Muuttoliike Nepalista Eurooppaan

Haku on suunnattu nuorille, alle 35-vuotiaille työsuhteisille toimittajille, jotka ovat kiinnostuneita maahanmuuttokysymyksistä ja motivoituneita työskentelemään kansainvälisessä tiimissä. Projektiin osallistuu nuoria toimittajia Nepalista, Suomesta, Virosta, Puolasta ja Tšekin tasavallasta.

Hankkeen aikana tuotettavat journalistiset sisällöt suunnitellaan yhdessä Varsovassa 4.–5.1.2022 järjestettävässä työpajassa. Työpajassa myös sovitaan tiimeistä ja tuotannon vaatimasta ohjauksesta. Vikes koordinoi hanketta ja tukee tiimien työskentelyä. Nepalista hankkeeseen osallistuu Vikesin pitkäaikainen kumppani Center for Investigative Journalism (CIJ).

Osallistumisen edellytyksenä on, että työnantaja hyväksyy kunkin journalistin projektiin osallistumisen ja mahdollistaa työajan käyttämisen hankkeeseen. Tästä maksetaan medialle kiinteä korvaus.

Kuka voi hakea: Työsuhteiset, alle 35-vuotiaat toimittajat
Hakuaika: 1.11.–30.11.2021
Osallistujamäärä: Yhteensä 12, Suomesta valitaan 3 osallistujaa

Projekti on osa EU-rahoitteista Olen eurooppalainen -hanketta. Kiinnostuneet voivat kysyä lisätietoja jo ennen hakuajan avautumista hankkeen koordinaattorilta Kirsi Koivuporras-Masukalta (kirsi.koivuporras@vikes.fi).

Miksi Nepal?

Vuonna 2011 tehdyn viimeisimmän väestölaskennan mukaan 7,3 prosenttia Nepalin kansalaisista asui ulkomailla (IOM, 2019). Valtaosa muuttajista suuntaa lähialueille, erityisesti Intiaan. EU-maissa asuvia nepalilaisia oli vuonna 2011 kuitenkin merkittävä määrä, miltei 59 000 henkilöä. Kiinnostavaa on, että nepalilaisia asuu useimmissa Euroopan maissa.

Pääosa muuttoliikkeestä on työperäistä ja Nepalin kansantaloudelle ulkomailla työskentelevät ovat merkittävä ryhmä. Monet nepalilaiset pyrkivät Eurooppaan myös turvapaikanhakijoina, huolimatta siitä, että hakemusten hylkäysprosentti on korkea. Nepaliin liittyy kansainvälistä, alueellista ja myös maan sisäistä ihmiskauppaa. Arviolta 35 000 nepalilaista joutui ihmiskaupan uhriksi vuonna 2018 (UNODC).

Suomessa asui vuonna 2020 yhteensä 4002 Nepalissa syntynyttä henkilöä. Meillä nepalilaiset ovat 21. suurin maahanmuuttajaryhmä.