Arviointiraportti: Tansanian yhteisömedian tukemista on jatkettava

14.03.2016
Jamii FM:n toimittajat ryhmäselfiessä radiotyön kouluttaja Markku Liukkosen kanssa Mtwarassa Tansaniassa tammikuussa 2016. Kuva: Vikes

Jamii FM:n toimittajat ryhmäselfiessä radiotyön kouluttaja Markku Liukkosen kanssa Mtwarassa Tansaniassa tammikuussa 2016. Kuva: Vikes

Tänään julkaistava arviointiraportti antaa hyvin myönteistä palautetta Vikesin yhteisömediahankkeesta Tansaniassa. Raportin mukaan hanke on onnistunut luomaan vankan perustan kansalaisjournalismille ja yhteisömedialle Mtwaran ja Lindin alueilla eteläisessä Tansaniassa.

Mtwarassa sijaitsevaan Naliendelen kylään on hankkeen tuella rakennettu teknisesti korkeatasoinen radioasema. Hankkeen aikana koulutetut nuoret toimittajat ovat raportin mukaan motivoituneita ja osaavia. Paikalliset ihmiset suhtautuvat yhteisömediaan yleensä innostuneesti ja odottavat, että radiokanava Jamii FM aloittaa pian lähetystoimintansa. Hankkeessa on myös perustettu kyläradioryhmiä tuottamaan haastatteluja radiokanavalle.

Yhteisöradion tarkoituksena on toimia keskustelufoorumina maaseutukylien asukkaille, jotka eivät muutoin saisi ääntään kuuluviin mediassa. Jamii FM:n kuuluvuusalueella asuu noin miljoona ihmistä.

Arviointiraportin mukaan yhteisöradion tukemista olisi ehdottomasti jatkettava. Lyhyellä aikavälillä tärkeintä olisi edistää Jamii FM:n omaa markkinointia ja varainhankintaa, jotta radiokanava voi jatkossa toimia ilman ulkopuolista hankerahoitusta. Raportti korostaa myös naisten ja vammaisten toimittajien tärkeää roolia ohjelmatuotannossa.

Arvioinnin toteutti yhdeksän opiskelijan ryhmä Dar es Salaamin yliopiston tiedotusopin laitokselta, Humak-ammattikorkeakoulusta Helsingistä ja Stella Maris University Collegesta Mtwarasta. 24-sivuinen raportti perustuu Tansaniassa tehtyyn kolme viikon kenttätyöhön, jossa hyödynnettiin osallistavia menetelmiä.

Lue ja lataa raportti (englanniksi):


Evaluation report: Continue supporting community media in Tanzania

Vikes community media support project in Tanzania has reached very good results, according to an evaluation report published today. Based on the evaluation findings, the Mtukwao Participatory Media Project has been able to build a solid ground for citizen journalism and participatory community media in Mtwara and Lindi regions in southern Tanzania.

The evaluation team recommends, that the project should definitely be continued and its activities made sustainable. In the short term, the focus should be on ensuring the financial sustainability of the community radio station Jamii FM, which is expected to start broadcasting later this year. For the programme policy to be truly inclusive for all community members, the evalution suggests, that the radio station should emphasize even more on gender issues and people with disabilities.

The evaluation was produced by a team of nine students from University of Dar es Salaam School of Journalism and Mass Communication (Tanzania), Humak University for Applied Sciences (Finland) and Stella Maris Mtwara University College (Tanzania). The 24-page report in based on three weeks of field work in Tanzania, where participatory methods were applied to obtain information from stakeholders and people living in the village communities.

You can download the report here.