Kehitysjournalismin palkinto

Journalismi auttaa parhaimmillaan ymmärtämään maailmaa ja sen monimutkaisia ilmiöitä. Kestävä kehitys ja siirtolaisuus ovat aikamme polttavia kysymyksiä, ja laadukas journalismi syventää ymmärrystämme niistä. Vuonna 2020 teemana on muuttoliike ja siirtolaisuus. Ehdotuksia vastaanotettiin 30. marraskuuta saakka. Voittaja julkaistaan 21. tammikuuta 2021 klo 17 verkossa.

Suomen Punainen Risti, Viestintä ja kehitys -säätiö Vikes, Helsingin Sanomain Säätiö ja Journalistiliitto ovat perustaneet palkinnon juhliakseen laadukkaita ja innovatiivisia globaaleja teemoja käsitteleviä journalistisia julkaisuja ja kasvattaakseen suomalaisen kehitysjournalismin näkyvyyttä ja arvostusta.

Riippumaton asiantuntijaraati valitsee voittajat, ja palkituille tekijöille järjestetään yhteinen palkintojenjakotilaisuus verkossa 21. tammikuuta 2021 klo 17.

Raatiin kuuluvat:

  • Reetta Räty, Tampereen yliopiston journalistiikan työelämäprofessori
  • Outi Salovaara, freelancetoimittaja, Vikesin hallitus
  • Hannamari Shakya, dokumentaristi, dokumentaarisen valokuvauksen asiantuntija
  • Maria Suoheimo, SPR:n kansainvälisten ohjelmien päällikkö
  • Rauli Virtanen, ulkomaankirjeenvaihtaja, tietokirjailija

Voittajalle myönnetään 3 000 euron rahapalkinto ja lisäksi jaetaan kunniamainintoja.

Kehitysjournalismiksi raati katsoo sisällöt, jotka käsittelevät globaalin kestävän kehityksen teemoja, uudistavat yleisön mielipiteitä ja asenteita ja tarjoavat uudenlaisia näkökulmia kehittyvien maiden todellisuuteen. Mukaan kannustetaan erityisesti innovatiivisia journalismin muotoja kaikilta journalismin aloilta. Tietokirjat on kuitenkin rajattu kilpailun ulkopuolelle.

Vuonna 2020 kilpailun teema on globaali muuttoliike ja siirtolaisuus. Palkittava journalismi voi käsitellä esimerkiksi muuttoliikkeen syitä, vaikutuksia niin lähtö- kuin kohdemaissa, yksittäisten siirtolaisten kokemuksia tai muuttoliikettä osana globaalia kestävää kehitystä.

Ehdokkaiksi kilpailuun etsittiin vuosien 2019–2020 aikana suomeksi, ruotsiksi, saameksi tai englanniksi journalistin ohjeisiin sitoutuneessa mediassa julkaistua journalistista sisältöä, jonka kohdeyleisö on Suomessa.

Ehdokkaiksi esitettiin loka-marraskuussa yhteensä 58 eri journalistista tuotetta tai tekoa. Voittaja ja kunniamaintojen saajat julkaistaan 21. tammikuuta 2021.

Vuonna 2020 palkinto on osa Olen eurooppalainen -hanketta, jota tukee Euroopan komissio.

Lisätietoja

Pekka Reinikainen
Vaikuttamistyön suunnittelija
Suomen Punainen Risti
pekka.reinikainen@punainenristi.fi
040 178 2235

Esa Salminen
Viestinnän asiantuntija
Viestintä ja kehitys -säätiö Vikes
esa.salminen@vikes.fi
050 464 9532

Kehitysjournalismin palkinto -logo
SPR logo
Vikesin pieni logo
Helsingin Sanomain säätiön logo
Journalistiliiton logo